S. 2-1342 Dossierfiche K. 50-2032

Wetsontwerp betreffende de bescherming van de preventieadviseurs
Regering G. Verhofstadt I  

ontslag
arbeidsrechtspraak
preventieadviseur
psychologische intimidatie
arbeidscontract
ontslagpremie
ongewenste intimiteiten
arbeidsrecht
rechten van de ambtenaar
arbeidsgeneeskunde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2032/1 Wetsontwerp 24/9/2002
K. 50-2032/2 Verslag namens de commissie 28/10/2002
K. 50-2032/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/11/2002
2-1342/1 2-1342/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/11/2002
2-1342/2 2-1342/2 (PDF) Amendementen 20/11/2002
2-1342/3 2-1342/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2002
2-1342/4 2-1342/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 20/11/2002
2-1342/5 2-1342/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 5/12/2002
2-1342/6 2-1342/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 5/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/9/2002   Indiening Doc. K. 50-2032/1
28/10/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2032/2
6/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 28-36
7/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o49)
Integraal verslag nr. 281, p. 66-67
Doc. K. 50-2032/3
7/11/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/11/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/11/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 224.
Doc. 2-1342/1 2-1342/1 (PDF)
12/11/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
28/11/2002   Inschrijving op agenda
5/12/2002   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1342/5 2-1342/5 (PDF)
5/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-249 Hand. 2-249 (PDF)
5/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-249 Hand. 2-249 (PDF)
5/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o15) Hand. 2-249 Hand. 2-249 (PDF)
Doc. 2-1342/6 2-1342/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/11/2002   Verzending naar commissie
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan
20/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o3)
20/11/2002   Aanneming zonder amendering
20/11/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1342/3 2-1342/3 (PDF)
20/11/2002   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 2-1342/4 2-1342/4 (PDF)
5/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
20/1/2003   Bekendmaking (1721-1725)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/11/2002, 7/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/11/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/11/2002 15 25/11/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 224.
Onderzoekstermijn (S1) 13/11/2002 60 27/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/2002 20/1/2003, blz 1721-1725