S. 2-452 Dossierfiche K. 50-588

Wetsontwerp tot wijziging, wat de door de werkgevers verschuldigde bijdrage voor werkloosheid wegens economische oorzaken betreft, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers
Regering G. Verhofstadt I  

conjuncturele werkloosheid
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
werkloosheid
sociale bijdrage
sociale zekerheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-588/1 Wetsontwerp 21/4/2000
K. 50-588/2 Verslag namens de commissie 16/5/2000
K. 50-588/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/5/2000
2-452/1 2-452/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/5/2000
2-452/2 2-452/2 (PDF) Amendementen 14/6/2000
2-452/3 2-452/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/6/2000
2-452/4 2-452/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 14/6/2000
2-452/5 2-452/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/6/2000
2-452/6 2-452/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/6/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/4/2000   Indiening Doc. K. 50-588/1
16/5/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-588/2
25/5/2000   Bespreking
Handelingen nr. 58, p. 22-23
25/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-0/o54)
Handelingen nr. 58, p. 34
Doc. K. 50-588/3
25/5/2000   Aanneming zonder amendering
11/5/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/8 2-82/8 (PDF)
11/5/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/8 2-82/8 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
26/5/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-452/1 2-452/1 (PDF)
31/5/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 25, dd 31.5.2000
31/5/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/6/2000   Inschrijving op agenda
28/6/2000   Amendementen heringediend na goedkeuring van het verslag Doc. 2-452/5 2-452/5 (PDF)
29/6/2000   Algemene bespreking Hand. 2-59 Hand. 2-59 (PDF)
29/6/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-59 Hand. 2-59 (PDF)
29/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-0/o16)
Tekst verbeterd
Hand. 2-59 Hand. 2-59 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
31/5/2000   Verzending naar commissie
14/6/2000   Inschrijving op agenda
14/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
14/6/2000   Amendementen nrs. 1 en 2 Doc. 2-452/2 2-452/2 (PDF)
14/6/2000   Bespreking
14/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o3)
14/6/2000   Aanneming zonder amendering
14/6/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-452/3 2-452/3 (PDF)
14/6/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-452/4 2-452/4 (PDF)
29/6/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/7/2000   Bekrachtiging en afkondiging
27/7/2000   Bekendmaking (25962-25963)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/5/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/6/2000
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/6/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/5/2000 5 31/5/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 25, dd 31.5.2000
Onderzoekstermijn (S1) 1/6/2000 30 30/6/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 1/6/2000 30 30/6/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 1/6/2000 30 30/6/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/7/2000 27/7/2000 , blz 25962-25963

Kruispuntbank van de wetgeving