S. 2-1243 Dossierfiche K. 50-1775

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake rechtsbijstand
Fred Erdman  

toegang tot de informatie
strafprocedure
rechtsbijstand
rechtsmiddel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1775/1 Wetsvoorstel 29/4/2002
K. 50-1775/2 Verslag namens de commissie 8/7/2002
K. 50-1775/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/7/2002
2-1243/1 2-1243/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 14/10/2002
2-1243/2 2-1243/2 (PDF) Amendementen 27/11/2002
2-1243/3 2-1243/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2002
2-1243/4 2-1243/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 27/11/2002
2-1243/5 2-1243/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/12/2002
2-1243/6 2-1243/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/4/2002   Indiening Doc. K. 50-1775/1
2/5/2002   Inoverwegingneming
8/7/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1775/2
10/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 251, p. 45-46
10/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 252, p. 36
Doc. K. 50-1775/3
10/7/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
11/7/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/10/2002   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1243/1 2-1243/1 (PDF)
14/10/2002   Verzending naar commissie: Justitie
5/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1243/5 2-1243/5 (PDF)
12/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o8) Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
Doc. 2-1243/6 2-1243/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
14/10/2002   Verzending naar commissie
27/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
27/11/2002   Bespreking
27/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
27/11/2002   Aanneming zonder amendering
verbeterd wetsontwerp
27/11/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1243/3 2-1243/3 (PDF)
27/11/2002   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 2-1243/4 2-1243/4 (PDF)
12/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
19/2/2003   Bekendmaking (8001)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/12/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 27/11/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/7/2002 15 14/10/2002
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 15/10/2002 60 7/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/1/2003 19/2/2003 , blz 8001

Kruispuntbank van de wetgeving