S. 2-308 Dossierfiche K. 50-292

Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit
Regering G. Verhofstadt I  

buitenlandse staatsburger
naturalisatie
politieke vluchteling
integratie van migranten
nationaliteit
burgerlijke stand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-292/1 Wetsontwerp 29/11/1999
K. 50-292/2 Amendementen 14/12/1999
K. 50-292/3 Amendementen 15/12/1999
K. 50-292/4 Amendementen 17/12/1999
K. 50-292/5 Amendementen 20/12/1999
K. 50-292/6 Amendementen 22/12/1999
K. 50-292/7 Verslag namens de commissie 13/1/2000
K. 50-292/8 Tekst aangenomen door de commissie 13/1/2000
K. 50-292/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/1/2000
2-308/1 2-308/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/1/2000
2-308/2 2-308/2 (PDF) Amendementen 2/2/2000
2-308/3 2-308/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/2/2000
2-308/4 2-308/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 9/2/2000
2-308/5 2-308/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/2/2000
2-308/6 2-308/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/2/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/1999   Indiening Doc. K. 50-292/1
13/1/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-292/7
18/1/2000   Bespreking
Handelingen nr. 33, p. 5-31 + nr. 34, p. 5-36
19/1/2000   Bespreking
Handelingen nr. 35, p. 5-20
20/1/2000   Verzoek om verzending naar commissie (Verworpen)
Handelingen nr. 36, p. 34-35
20/1/2000   Bespreking
Handelingen nr. 36, p. 35-43
20/1/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-42/o9)
Handelingen nr. 36, p. 43-46
Doc. K. 50-292/9
20/1/2000   Aanneming na amendering door commissie
8/12/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/4 2-82/4 (PDF)
8/12/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/4 2-82/4 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
21/1/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-308/1 2-308/1 (PDF)
26/1/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Zie Griffiebulletin nr. 19, dd 26.1.2000
26/1/2000   Verzending naar commissie: Justitie
10/2/2000   Inschrijving op agenda
16/2/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-308/5 2-308/5 (PDF)
17/2/2000   Algemene bespreking Hand. 2-28 Hand. 2-28 (PDF)
17/2/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-28 Hand. 2-28 (PDF)
17/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-12/o5)
tekstcorrecties
Hand. 2-29 Hand. 2-29 (PDF)
  Commissie: Justitie
26/1/2000   Verzending naar commissie
26/1/2000   Inschrijving op agenda
26/1/2000   Niet behandeld
2/2/2000   Inschrijving op agenda
2/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kaçar, Jean-François Istasse
2/2/2000   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
2/2/2000   Bespreking
2/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o1)
2/2/2000   Aanneming zonder amendering
9/2/2000   Inschrijving op agenda
9/2/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-308/3 2-308/3 (PDF)
9/2/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-308/4 2-308/4 (PDF)
17/2/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/2/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/3/2000   Bekrachtiging en afkondiging
6/4/2000   Bekendmaking (10829-10832)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/1/2000, 19/1/2000, 20/1/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/2/2000
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 2/2/2000, 9/2/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/1/2000 5 26/1/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Zie Griffiebulletin nr. 19, dd 26.1.2000
Onderzoekstermijn (S1) 27/1/2000 25 21/2/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/3/2000 6/4/2000, blz 10829-10832

Kruispuntbank van de wetgeving