S. 3-611 Dossierfiche K. 51-845

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
Regering G. Verhofstadt II  

ziekteverzekering
beroepsorde
tuchtprocedure
paramedisch beroep
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-845/1 Wetsontwerp 1/3/2004
K. 51-845/2 Amendementen 17/3/2004
K. 51-845/3 Verslag namens de commissie 23/3/2004
K. 51-845/4 Tekst verbeterd door de commissie 23/3/2004
K. 51-845/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2004
3-611/1 3-611/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/4/2004
3-611/2 3-611/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/4/2004
3-611/3 3-611/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
1/3/2004   Indiening Doc. K. 51-845/1
11/3/2004   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 54, p. 43
23/3/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-845/3
1/4/2004   Bespreking
Integral verslag nr. 59, p. 5-7
1/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 59, p. 19
Doc. K. 51-845/5
1/4/2004   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
2/4/2004   Overzending Doc. 3-611/1 3-611/1 (PDF)
2/4/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/4/2004   Inschrijving op agenda
29/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-54 Hand. 3-54 (PDF)
29/4/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-54 Hand. 3-54 (PDF)
29/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 3-55 Hand. 3-55 (PDF)
Doc. 3-611/3 3-611/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
2/4/2004   Verzending naar commissie
21/4/2004   Inschrijving op agenda
21/4/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
21/4/2004   Bespreking
21/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
21/4/2004   Aanneming zonder amendering
21/4/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-611/2 3-611/2 (PDF)
29/4/2004   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
13/8/2004   Bekendmaking (61629-61630)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/4/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/4/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/4/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/6/2004 13/8/2004, blz 61629-61630