S. 2-347 Dossierfiche K. 50-306

Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken
Regering G. Verhofstadt I  

misdaadbestrijding
strafprocedure
rechten van de verdediging
voetbalvandalisme
arrestatie
strijd tegen de misdadigheid
voorlopige hechtenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-306/1 Wetsontwerp 3/12/1999
K. 50-306/2 Amendementen 8/2/2000
K. 50-306/3 Amendementen 9/2/2000
K. 50-306/4 Verslag namens de commissie 14/2/2000
K. 50-306/5 Tekst aangenomen door de commissie 14/2/2000
K. 50-306/6 Bijlage 16/2/2000
2-347/1 2-347/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/2/2000
K. 50-306/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 18/2/2000
K. 50-306/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/2/2000
2-347/2 2-347/2 (PDF) Amendementen 17/3/2000
2-347/3 2-347/3 (PDF) Commissieverslag + Bijlagen 21/3/2000
2-347/4 2-347/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 21/3/2000
2-347/5 2-347/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/3/2000
2-347/6 2-347/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/3/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/12/1999   Indiening Doc. K. 50-306/1
14/2/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-306/4
18/2/2000   Bespreking
Handelingen nr. 42, p. 5-29 + nr. 43, p. 5-54
18/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-5/o35)
Handelingen nr. 43, p. 54-57
Doc. K. 50-306/8
18/2/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/2/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-347/1 2-347/1 (PDF)
22/2/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 21, dd 22.2.2000 Griffiebulletin nr. 21 - Addendum, dd 22.2.2000
22/2/2000   Verzending naar commissie: Justitie
20/3/2000   Inschrijving op agenda
22/3/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-347/5 2-347/5 (PDF)
23/3/2000   Algemene bespreking Hand. 2-36 Hand. 2-36 (PDF)
23/3/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-37 Hand. 2-37 (PDF)
23/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-16/o6) Hand. 2-37 Hand. 2-37 (PDF)
  Commissie: Justitie
22/2/2000   Verzending naar commissie
29/2/2000   Inschrijving op agenda
29/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
29/2/2000   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
29/2/2000   Bespreking
14/3/2000   Inschrijving op agenda
14/3/2000   Hoorzitting met - mevrouw Dekkers, procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen - de heer Dejemeppe, procureur des Konings te Brussel, en de heer Van der Noot, substituut-procureur des Konings te Brussel - de heer Funck, voorzitter van de "Ass
14/3/2000   Hoorzitting met - de heer Vander Straeten, eerste substituut-procureur des Konings te Brussel - de heer Dayez, advocaat bij de balie te Brussel - de heer Van Cauwenberghe, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel - mevrouw Coppiet
17/3/2000   Inschrijving op agenda
17/3/2000   Bespreking
17/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o1)
17/3/2000   Aanneming zonder amendering
21/3/2000   Inschrijving op agenda
21/3/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 2-347/3 2-347/3 (PDF)
21/3/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-347/4 2-347/4 (PDF)
23/3/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/3/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/3/2000   Bekrachtiging en afkondiging
1/4/2000   Bekendmaking (10323-10326)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/2/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/3/2000
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 29/2/2000, 14/3/2000, 17/3/2000, 21/3/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/2/2000 15 13/3/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 21, dd 22.2.2000 Griffiebulletin nr. 21 - Addendum, dd 22.2.2000
Onderzoekstermijn (S1) 23/2/2000 60 18/5/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/3/2000 1/4/2000, blz 10323-10326