S. 3-808 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen
Jean-Marie Dedecker   

islam
jodendom
jood
slachten van dieren
welzijn van dieren
etiketteren
moslim
vrijheid van godsdienst
dierenbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-808/1 3-808/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/7/2004
3-808/2 3-808/2 (PDF) Amendementen 16/2/2005
3-808/3 3-808/3 (PDF) Amendementen 2/5/2005
3-808/4 3-808/4 (PDF) Amendementen 22/6/2005
3-808/5 3-808/5 (PDF) Amendementen 10/5/2006
3-808/6 3-808/6 (PDF) Advies van de Raad van State 21/6/2006
3-808/8 3-808/8 (PDF) Amendementen 29/6/2006
3-808/7 3-808/7 (PDF) Advies uitgebracht door de commissie 5/7/2006
3-808/9 3-808/9 (PDF) Amendementen 3/10/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/7/2004   Indiening Doc. 3-808/1 3-808/1 (PDF)
15/7/2004   Inoverwegingneming
15/7/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/4/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
21/6/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-808/6 3-808/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/7/2004   Verzending naar commissie
16/2/2005   Inschrijving op agenda
16/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck, JoŽlle Kapompolť
16/2/2005   Bespreking
4/5/2005   Inschrijving op agenda
4/5/2005   Bespreking
4/5/2005   Interne adviesaanvraag: Sociale Aangelegenheden
4/5/2005   Verzending naar commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
25/5/2005   Inschrijving op agenda
25/5/2005   Regeling der werkzaamheden
8/6/2005   Inschrijving op agenda
8/6/2005   Hoorzitting met de heer Jean-Marie Dochy, directeur-generaal Controle FAVV
8/6/2005   Hoorzitting met de heer Joris Tiebout, voorzitter FEBEV vzw
8/6/2005   Hoorzitting met dr. Rudy De Meester, Federation of Veterinarians of Europe (FVE)
8/6/2005   Hoorzitting met de heer Michel Vandenbosch, voorzitter GAIA vzw
8/6/2005   Hoorzitting met dr. Zahri Jamal, veearts
22/6/2005   Inschrijving op agenda
22/6/2005   Hoorzitting met de heer Albert Guigui, Opperrabijn van Brussel
22/6/2005   Hoorzitting met de heer Pinkas Kornfeld, ondervoorzitter van het Centraal IsraŽlitisch Consistorie
22/6/2005   Hoorzitting met de heer Yacob Mahi, leraar Islamitische godsdienst
22/6/2005   Hoorzitting met professor Urbain Vermeulen, department of Oriental Studies, KULeuven
22/6/2005   Hoorzitting met Mr. Delbaere
22/6/2005   Hoorzitting met de heren Wim Mels en Dan Daman, MEVA
25/1/2006   Inschrijving op agenda
25/1/2006   Hoorzitting met de heer Sami Aldeeb, doctor in de rechten, Institut suisse de droit comparť
25/1/2006   Hoorzitting met mevrouw FranÁoise Lambotte, adviseur bij de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest (AVCB-VSGB)
25/1/2006   Hoorzitting met de heer SaÔd Bouharrak, bouwer van slachthuizen
25/1/2006   Gedachtewisseling
26/4/2006   Inschrijving op agenda
26/4/2006   Bespreking
26/4/2006   Commissie wenst extern advies: Raad van State
  Commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
4/5/2005   Verzending naar commissie voor advies
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
28/6/2006   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen (10 stemmen)
Doc. 3-808/7 3-808/7 (PDF)
5/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
5/7/2006   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/2/2005, 4/5/2005, 25/5/2005, 8/6/2005, 22/6/2005, 25/1/2006, 26/4/2006
Commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/6/2006, 5/7/2006