S. 3-1147 Dossierfiche K. 51-2771

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
Christine Defraigne   

welzijn van dieren
consumptief krediet
schuldenlast
aankoop op krediet
huisdier
dierenwinkel
dierenbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1147/1 3-1147/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/4/2005
3-1147/2 3-1147/2 (PDF) Amendementen 21/3/2006
3-1147/3 3-1147/3 (PDF) Amendementen 8/11/2006
3-1147/4 3-1147/4 (PDF) Verslag namens de commissie 8/11/2006
3-1147/5 3-1147/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/11/2006
3-1147/6 3-1147/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 23/11/2006
K. 51-2771/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 27/11/2006
K. 51-2771/2 Amendementen 23/1/2007
K. 51-2771/3 Verslag namens de commissie 6/2/2007
K. 51-2771/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/2/2007
K. 51-2771/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 14/2/2007
K. 51-2771/6 Amendementen 13/3/2007
K. 51-2771/7 Amendement 20/3/2007
K. 51-2771/8 Amendementen 28/3/2007
K. 51-2771/9 Aanvullend verslag namens de commissie 5/4/2007
K. 51-2771/10 Tekst aangenomen door de commissie 5/4/2007
K. 51-2771/11 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 12/4/2007
3-1147/7 3-1147/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 13/4/2007
3-1147/8 3-1147/8 (PDF) Amendementen 18/4/2007
3-1147/9 3-1147/9 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2007
3-1147/10 3-1147/10 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/4/2005   Indiening Doc. 3-1147/1 3-1147/1 (PDF)
28/4/2005   Inoverwegingneming
28/4/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
16/11/2006   Inschrijving op agenda
23/11/2006   Algemene bespreking Hand. 3-189 Hand. 3-189 (PDF)
23/11/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-189 Hand. 3-189 (PDF)
23/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-2/o13) Hand. 3-190 Hand. 3-190 (PDF)
Doc. 3-1147/6 3-1147/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/4/2005   Verzending naar commissie
8/6/2005   Inschrijving op agenda
8/6/2005   Uitgesteld
22/6/2005   Inschrijving op agenda
22/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
22/6/2005   Bespreking
23/11/2005   Inschrijving op agenda
23/11/2005   Hoorzitting met de heer Georges Potelle, voorzitter van de NAVED (Nationale Vereniging voor Dierenbescherming)
23/11/2005   Hoorzitting met de heer Montegnies, directeur van het asiel "Animaux en péril"
23/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Françoise Sion, projects coordinator, vzw "Ethologia"
23/11/2005   Hoorzitting met mevrouw An Fransen, hondeninstructeur en ergotherapeut
23/11/2005   Gedachtewisseling
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Bespreking
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Bespreking
8/11/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
8/11/2006   Aanneming na amendering
8/11/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1147/4 3-1147/4 (PDF)
8/11/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1147/5 3-1147/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/11/2006   Overzending Doc. K. 51-2771/1
6/2/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2771/3
14/2/2007   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 265, p. 3
5/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2771/9
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 111-139 + p. 227-228
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-28/o2)
Integraal verslag nr. 278, p. 228
Doc. K. 51-2771/11
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
25/1/2007   Opschorting termijn
convocatie poc
1/2/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 15
Doc. 3-82/42 3-82/42 (PDF)
2/2/2007   Hervatting termijn
  [S3] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending Doc. 3-1147/7 3-1147/7 (PDF)
13/4/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-9/o9)
Instemming met de door de Kamer geamendeerde tekst
Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-1147/10 3-1147/10 (PDF)
13/4/2007   Verzending naar commissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
17/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-1/o2)
18/4/2007   Aanneming zonder amendering
18/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1147/9 3-1147/9 (PDF)
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
4/10/2007   Bekendmaking (51991-51992)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/11/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 22/6/2005, 23/11/2005, 22/3/2006, 8/11/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/4/2007, 18/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Opschorting termijn
convocatie poc
Onderzoekstermijn (K1) 24/11/2006 14
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 24/11/2006 60 7/2/2007
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 24/11/2006 14 15/2/2007
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 15
Onderzoekstermijn (K1) 24/11/2006 29 12/3/2007
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 14/4/2007 15 30/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2007 4/10/2007, blz 51991-51992