S. 2-226 Dossierfiche K. 50-286

Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid
Regering G. Verhofstadt I  

arbeidscontract
loonkosten
opleidingsstage
jongerenarbeid
werkgelegenheidsbeleid
opneming in het beroepsleven
programmawet
werkgelegenheidsbevordering
beroepsopleiding
schepping van werkgelegenheid
baggeren
non-profitsector
sociale bijdrage
steun aan ondernemingen
zeevaart
wetenschappelijk onderzoek
eerste betrekking
arbeidstijdverkorting
havenverkeer
Maribel
jeugdwerkloosheid
navigatiehulpmiddel
assistentschap
onderzoeker

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-286/1 Wetsontwerp 30/11/1999
K. 50-286/2 Amendementen 7/12/1999
K. 50-286/3 Verslag namens de commissie 10/12/1999
K. 50-286/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/12/1999
K. 50-286/5 Amendementen 13/12/1999
2-226/1 2-226/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/12/1999
K. 50-286/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/12/1999
2-226/2 2-226/2 (PDF) Amendementen 16/12/1999
2-226/3 2-226/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/1999
2-226/4 2-226/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/12/1999
2-226/5 2-226/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/12/1999
2-226/6 2-226/6 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/12/1999
2-226/7 2-226/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/1999
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
30/11/1999   Indiening Doc. K. 50-286/1
10/12/1999   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-286/3
13/12/1999   Bespreking
Handelingen nr. 21, p. 5-36
14/12/1999   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
15/12/1999   Bespreking
Handelingen nr. 24, p. 6-12
15/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-16/o39)
Technische correctie (handelingen nr. 24, p. 12
Doc. K. 50-286/6
15/12/1999   Aanneming na amendering door commissie
8/12/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/4 2-82/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/1999   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/1999   Inschrijving op agenda
14/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Ingrid van Kessel
14/12/1999   Bespreking
15/12/1999   Inschrijving op agenda
15/12/1999   Niet behandeld
15/12/1999   Einde anticiperende behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-226/1 2-226/1 (PDF)
16/12/1999   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 8
16/12/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
16/12/1999   Inschrijving op agenda
22/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-19 Hand. 2-19 (PDF)
22/12/1999   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-226/5 2-226/5 (PDF)
22/12/1999   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-226/6 2-226/6 (PDF)
23/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-15/o4) Hand. 2-22 Hand. 2-22 (PDF)
Doc. 2-226/7 2-226/7 (PDF)
16/12/1999   Verzending naar commissie
16/12/1999   Inschrijving op agenda
16/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o1)
16/12/1999   Aanneming zonder amendering
20/12/1999   Inschrijving op agenda
20/12/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevrouw Ingrid van Kessel is eenparig goedgekeurd (10 stemmen).
Doc. 2-226/3 2-226/3 (PDF)
20/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-226/4 2-226/4 (PDF)
23/12/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/12/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/12/1999   Bekrachtiging en afkondiging
27/1/2000   Bekendmaking (2789-2803)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/12/1999, 15/12/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/12/1999, 23/12/1999
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/1999, 20/12/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/12/1999 5 20/12/1999
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 8
Onderzoekstermijn (S1) 17/12/1999 15 17/1/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/12/1999 27/1/2000 , blz 2789-2803

Kruispuntbank van de wetgeving