S. 2-1153 Dossierfiche K. 50-1979

Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie
Josy Dubié    Nathalie de T' Serclaes    Myriam Vanlerberghe    Clotilde Nyssens    Meryem Kaçar   

wetsontwerp
Hoge Raad voor de Justitie
wetgevende procedure
advies

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1153/1 2-1153/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/5/2002
2-1153/2 2-1153/2 (PDF) Amendementen 22/5/2002
2-1153/3 2-1153/3 (PDF) Amendementen 29/5/2002
2-1153/4 2-1153/4 (PDF) Amendementen 10/7/2002
2-1153/5 2-1153/5 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2002
2-1153/6 2-1153/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/7/2002
K. 50-1979/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/7/2002
K. 50-1979/2 Amendementen 1/10/2002
K. 50-1979/3 Amendementen 15/10/2002
K. 50-1979/4 Verslag namens de commissie 18/10/2002
K. 50-1979/5 Tekst aangenomen door de commissie 18/10/2002
K. 50-1979/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 24/10/2002
2-1153/7 2-1153/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 25/10/2002
2-1153/8 2-1153/8 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2002
2-1153/10 2-1153/10 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/5/2002   Indiening Doc. 2-1153/1 2-1153/1 (PDF)
16/5/2002   Inoverwegingneming
16/5/2002   Verzending naar commissie: Justitie
11/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
17/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-220 Hand. 2-220 (PDF)
18/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-223 Hand. 2-223 (PDF)
  Commissie: Justitie
16/5/2002   Verzending naar commissie
22/5/2002   Inschrijving op agenda
22/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
22/5/2002   Niet behandeld
29/5/2002   Inschrijving op agenda
29/5/2002   Hoorzitting met de heer Jacques Hamaide, voorzitter van de verenigde benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie
29/5/2002   Bespreking
18/6/2002   Inschrijving op agenda
18/6/2002   Uitgesteld
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Bespreking
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Niet behandeld
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Bespreking
10/7/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
10/7/2002   Aanneming na amendering
10/7/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1153/5 2-1153/5 (PDF)
10/7/2002   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1153/6 2-1153/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
18/7/2002   Overzending Doc. K. 50-1979/1
18/10/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1979/4
24/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 279, p. 27-28
24/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 279, p. 51
Doc. K. 50-1979/6
24/10/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
25/10/2002   Overzending Doc. 2-1153/7 2-1153/7 (PDF)
25/10/2002   Verzending naar commissie: Justitie
28/11/2002   Inschrijving op agenda
5/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-249 Hand. 2-249 (PDF)
5/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-249 Hand. 2-249 (PDF)
5/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 2-249 Hand. 2-249 (PDF)
Doc. 2-1153/10 2-1153/10 (PDF)
25/10/2002   Verzending naar commissie
13/11/2002   Inschrijving op agenda
13/11/2002   Niet behandeld
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
20/11/2002   Bespreking
20/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
20/11/2002   Aanneming zonder amendering
20/11/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1153/8 2-1153/8 (PDF)
5/12/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
16/1/2003   Bekendmaking (1416-1417)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/7/2002, 18/7/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 22/5/2002, 29/5/2002, 2/7/2002, 10/7/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/10/2002
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 20/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/2002 16/1/2003 , blz 1416-1417

Kruispuntbank van de wetgeving