S. 2-857 Dossierfiche K. 50-1566

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Jean-François Istasse    Philippe Monfils    Anne-Marie Lizin   

plaatsvervanger
indeling in kiesdistricten
tussentijdse verkiezing
regionale verkiezingen
vacante zetel
kandidaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-857/1 2-857/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 17/7/2001
2-857/2 2-857/2 (PDF) Amendement 20/11/2001
2-857/3 2-857/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2001
2-857/4 2-857/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/11/2001
2-857/5 2-857/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/12/2001
2-857/6 2-857/6 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 13/12/2001
2-857/7 2-857/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 13/12/2001
K. 50-1566/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/12/2001
K. 50-1566/2 Verslag namens de commissie 10/3/2003
K. 50-1566/3 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 20/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/7/2001   Indiening Doc. 2-857/1 2-857/1 (PDF)
11/10/2001   Inoverwegingneming
11/10/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/12/2001   Inschrijving op agenda
10/12/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-857/5 2-857/5 (PDF)
13/12/2001   Algemene bespreking Hand. 2-163 Hand. 2-163 (PDF)
13/12/2001   Terugzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/12/2001   Inschrijving op agenda
13/12/2001   Algemene bespreking Hand. 2-163 Hand. 2-163 (PDF)
13/12/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-163 Hand. 2-163 (PDF)
13/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o3) Hand. 2-163 Hand. 2-163 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/10/2001   Verzending naar commissie
6/11/2001   Inschrijving op agenda
6/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius
6/11/2001   Inleidende uiteenzetting
20/11/2001   Inschrijving op agenda
20/11/2001   Bespreking
27/11/2001   Inschrijving op agenda
27/11/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
27/11/2001   Aanneming na amendering Doc. 2-857/4 2-857/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/12/2001   Overzending Doc. K. 50-1566/1
10/3/2003   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1566/2
20/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 341, p. 1-12 + p. 57-58
20/3/2003   Stemming over het geheel: verworpen (+81/-41/o2)
Integraal verslag nr. 341, p. 58-59
13/12/2001   Terugzending naar commissie
13/12/2001   Inschrijving op agenda
13/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius
13/12/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0)
13/12/2001   Aanneming na amendering
13/12/2001   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
20/3/2003   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 20/3/2003
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/12/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 6/11/2001, 20/11/2001, 27/11/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 13/12/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Verworpen 20/3/2003