S. 2-1197 Dossierfiche K. 50-1601

Wetsontwerp tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken
Regering G. Verhofstadt I  

beslag op bezittingen
mensenhandel
gerechtelijk onderzoek
georganiseerde misdaad
wapenhandel
strafprocedure
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
verbeurdverklaring van goederen
corruptie
strafrecht
internationaal humanitair recht
handel in verdovende middelen
bewijs
rechten van de verdediging
belastingfraude
witwassen van geld
hormoon
openbaar ministerie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1601/1 Wetsontwerp 22/1/2002
K. 50-1601/2 Amendementen 30/4/2002
K. 50-1601/3 Amendement 7/5/2002
K. 50-1601/4 Amendementen 14/5/2002
K. 50-1601/5 Amendement 14/5/2002
K. 50-1601/6 Verslag namens de commissie 31/5/2002
K. 50-1601/7 Tekst aangenomen door de commissie 31/5/2002
K. 50-1601/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/6/2002
2-1197/1 2-1197/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/6/2002
2-1197/2 2-1197/2 (PDF) Amendementen 10/7/2002
2-1197/3 2-1197/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/2002
2-1197/4 2-1197/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 5/12/2002
2-1197/5 2-1197/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
22/1/2002   Indiening Doc. K. 50-1601/1
31/5/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1601/6
6/6/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 237, p. 33-43
6/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o17)
Integraal verslag nr. 238, p. 24
Doc. K. 50-1601/8
6/6/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/6/2002   Overzending Doc. 2-1197/1 2-1197/1 (PDF)
7/6/2002   Verzending naar commissie: Justitie
28/11/2002   Inschrijving op agenda
5/12/2002   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1197/4 2-1197/4 (PDF)
5/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-249 Hand. 2-249 (PDF)
5/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-249 Hand. 2-249 (PDF)
5/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o12) Hand. 2-249 Hand. 2-249 (PDF)
Doc. 2-1197/5 2-1197/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/6/2002   Verzending naar commissie
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-François Istasse
2/7/2002   Bespreking
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Bespreking
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Niet behandeld
6/11/2002   Inschrijving op agenda
6/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o3)
6/11/2002   Aanneming zonder amendering
3/12/2002   Inschrijving op agenda
3/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1197/3 2-1197/3 (PDF)
5/12/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
14/2/2003   Bekendmaking (7547-7552)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/6/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/12/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 2/7/2002, 10/7/2002, 6/11/2002, 3/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/2002 14/2/2003, blz 7547-7552