S. 2-1475 Dossierfiche K. 50-1888

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica
Regering G. Verhofstadt I  

verdovend middel
euro
sociaal probleem
strafrecht
handel in verdovende middelen
drugverslaving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1888/1 Wetsontwerp 21/6/2002
K. 50-1888/2 Amendementen 17/12/2002
K. 50-1888/3 Amendementen 28/1/2003
K. 50-1888/4 Verslag namens de commissie 11/2/2003
K. 50-1888/5 Tekst aangenomen door de commissie 11/2/2003
K. 50-1888/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/2/2003
2-1475/1 2-1475/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 24/2/2003
2-1475/2 2-1475/2 (PDF) Amendementen 12/3/2003
2-1475/3 2-1475/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2003
2-1475/4 2-1475/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 19/3/2003
2-1475/5 2-1475/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/3/2003
2-1475/6 2-1475/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
21/6/2002   Indiening Doc. K. 50-1888/1
11/2/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1888/4
12/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 325, p. 4-52 + nr. 326, p. 2-59 + nr. 327, p. 1-58
13/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 329, p. 22-24
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+75/-40/o4)
Integraal verslag nr. 329, p. 24-37
Doc. K. 50-1888/6
13/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/2/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 298.
Doc. 2-1475/1 2-1475/1 (PDF)
24/2/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1475/5 2-1475/5 (PDF)
26/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-278 Hand. 2-278 (PDF)
26/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-278 Hand. 2-278 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-18/o0) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
Doc. 2-1475/6 2-1475/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/2/2003   Verzending naar commissie
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
26/2/2003   Inleidende uiteenzetting
minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
26/2/2003   Bespreking
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Bespreking
11/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
11/3/2003   Aanneming zonder amendering
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1475/3 2-1475/3 (PDF)
19/3/2003   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 2-1475/4 2-1475/4 (PDF)
27/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/2003   Bekendmaking (29917-29920)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/2/2003, 13/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/3/2003, 27/3/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/2/2003, 11/3/2003, 19/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/2/2003 10 24/2/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 298.
Onderzoekstermijn (S1) 25/2/2003 40 14/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2003 2/6/2003, blz 29917-29920