S. 3-1606 Dossierfiche K. 51-2648

Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 149 van het Wetboek der successierechten, wat betreft de vrijstelling van de taks tot vergoeding van successierechten voor verenigingen zonder winstoogmerk die natuurterreinen openstellen voor algemeen gebruik
Mia De Schamphelaere    Bart Martens    Patrik Vankrunkelsven    Jacinta De Roeck   

organisatie zonder winstoogmerk
natuurreservaat
stichting
milieubescherming
belastingontheffing
overdrachtsbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1606/1 3-1606/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/3/2006
3-1606/2 3-1606/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2006
3-1606/3 3-1606/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 13/7/2006
K. 51-2648/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/7/2006
K. 51-2648/2 Verslag namens de commissie 31/10/2006
K. 51-2648/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 9/11/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/3/2006   Indiening Doc. 3-1606/1 3-1606/1 (PDF)
16/3/2006   Inoverwegingneming
16/3/2006   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/7/2006   Inschrijving op agenda
13/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 3-177 Hand. 3-177 (PDF)
Doc. 3-1606/3 3-1606/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/3/2006   Verzending naar commissie
3/5/2006   Inschrijving op agenda
3/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
3/5/2006   Bespreking
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Bespreking
28/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
28/6/2006   Aanneming zonder amendering
5/7/2006   Inschrijving op agenda
5/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1606/2 3-1606/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/7/2006   Overzending Doc. K. 51-2648/1
31/10/2006   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2648/2
9/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 240, p. 45-46
9/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 240, p. 65-66
Doc. K. 51-2648/3
9/11/2006   Aanneming zonder amendering
9/11/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
14/12/2006   Bekendmaking (70098)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2006
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 3/5/2006, 28/6/2006, 5/7/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 9/11/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 14/7/2006 60 18/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/12/2006 14/12/2006 , blz 70098

Kruispuntbank van de wetgeving