S. 3-1919 Dossierfiche K. 51-2548

Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen
Regering G. Verhofstadt II  

elektronische post
telling van de stemmen
organisatie van verkiezingen
stemming bij volmacht
kiezerslijst
politieke partijen
identiteitsbewijs
kiesrecht
kandidaat
landelijke verkiezing
stembiljet
toepassing van informatica
stemrecht van Belgen in het buitenland
stembureau
elektronisch document
kandidaatstelling
stemming per brief
ministerie
regionale verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2548/1 Wetsontwerp 14/6/2006
K. 51-2548/2 Amendementen 23/10/2006
K. 51-2548/3 Amendementen 25/10/2006
K. 51-2548/4 Verslag namens de commissie 6/11/2006
K. 51-2548/5 Tekst aangenomen door de commissie 6/11/2006
K. 51-2548/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 16/11/2006
K. 51-2548/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/11/2006
3-1919/1 3-1919/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/11/2006
3-1919/2 3-1919/2 (PDF) Amendementen 28/11/2006
3-1919/3 3-1919/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/2006
3-1919/4 3-1919/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/12/2006
3-1919/5 3-1919/5 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 14/12/2006
3-1919/6 3-1919/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 14/12/2006
3-1919/7 3-1919/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 14/12/2006
K. 51-2548/8 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 19/12/2006
K. 51-2548/9 Verslag namens de commissie 17/1/2007
K. 51-2548/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/1/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/6/2006   Indiening Doc. K. 51-2548/1
29/6/2006   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 222, p. 2
6/11/2006   Aanneming in commissie (verbeterd en geamendeerd) Doc. K. 51-2548/4
16/11/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 242, p. 1-14 + p. 25-26
16/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-0/o18)
Integraal verslag nr. 242, p. 26-32
Doc. K. 51-2548/7
16/11/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/11/2006   Overzending Doc. 3-1919/1 3-1919/1 (PDF)
17/11/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
7/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1919/4 3-1919/4 (PDF)
14/12/2006   Terugzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1919/4 3-1919/4 (PDF)
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-8/o8) Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
Doc. 3-1919/7 3-1919/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/11/2006   Verzending naar commissie
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
28/11/2006   Bespreking
28/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o1)
28/11/2006   Aanneming zonder amendering
5/12/2006   Inschrijving op agenda
5/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1919/3 3-1919/3 (PDF)
14/12/2006   Terugzending naar commissie
14/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
14/12/2006   Bespreking
14/12/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
14/12/2006   Aanneming na amendering
14/12/2006   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1919/5 3-1919/5 (PDF)
14/12/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1919/6 3-1919/6 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
14/12/2006   Overzending Doc. K. 51-2548/8
17/1/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2548/9
25/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 261, p. 42-43
25/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-12/o19)
Integraal verslag nr. 261, p. 73
Doc. K. 51-2548/10
25/1/2007   Aanneming zonder amendering
25/1/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2007   Bekrachtiging en afkondiging
7/3/2007   Bekendmaking (11170-11186)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/11/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/11/2006, 5/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 14/12/2006
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/1/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/2/2007 7/3/2007 , blz 11170-11186

Kruispuntbank van de wetgeving