S. 3-431 Dossierfiche K. 51-837

Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet
Regering G. Verhofstadt II  

jongere
strafprocedure
rechtspraak voor minderjarigen
minderjarigheid
sociaal probleem
administratieve procedure
gemeente
vervangende straf
strafrecht
strijd tegen de misdadigheid
strafsanctie
jeugdcriminaliteit
eigendomsdelict
overtreding
vandalisme
misdaadbestrijding
administratieve sanctie
administratieve overtreding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-431/1 3-431/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 19/12/2003
3-431/2 3-431/2 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/1/2004
3-431/3 3-431/3 (PDF) Amendementen 10/2/2004
3-431/4 3-431/4 (PDF) Verslag namens de commissie 17/2/2004
3-431/5 3-431/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 17/2/2004
3-431/6 3-431/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/2/2004
3-431/7 3-431/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 19/2/2004
K. 51-837/1 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 24/2/2004
K. 51-837/3 Amendementen 10/3/2004
K. 51-837/2 Amendementen 13/3/2004
K. 51-837/4 Verslag namens de commissie 19/3/2004
K. 51-837/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/3/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit (Senaat)
2-1592
Doc. 3-431/1 3-431/1 (PDF)
15/1/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-431/2 3-431/2 (PDF)
15/1/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/2/2004   Inschrijving op agenda
19/2/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-431/6 3-431/6 (PDF)
19/2/2004   Algemene bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
19/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-12/o1) Hand. 3-44 Hand. 3-44 (PDF)
Doc. 3-431/7 3-431/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/1/2004   Verzending naar commissie
10/2/2004   Inschrijving op agenda
10/2/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De†Schamphelaere
10/2/2004   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-1/o1)
10/2/2004   Aanneming na amendering
17/2/2004   Inschrijving op agenda
17/2/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 3-431/4 3-431/4 (PDF)
17/2/2004   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-431/5 3-431/5 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
19/2/2004   Overzending Doc. K. 51-837/1
19/3/2004   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-837/4
25/3/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 56, p. 37-38
25/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-3/o33)
Integraal verslag nr. 57, p. 19-21
Doc. K. 51-837/5
25/3/2004   Aanneming zonder amendering
25/3/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
23/7/2004   Bekendmaking (57001-57003)
29/11/2004   Erratum (80164)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/2/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 10/2/2004, 17/2/2004
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/3/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Ontheffing uit caduciteit (Senaat - Evoc) Evocatietermijn 5/1/2004 15 19/1/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 16/1/2004 60 24/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/6/2004 23/7/2004, blz 57001-57003
Errata
Op 29/11/2004, blz 80164

Kruispuntbank van de wetgeving