S. 3-1440 Dossierfiche K. 51-2567

Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten
Christine Defraigne    Patrik Vankrunkelsven    Jacinta De Roeck    Philippe Mahoux    Isabelle Durant   

kunstmatige voortplanting
ongeboren vrucht
bio-ethiek
Raadgevend Comitť voor bio-ethiek
bevruchting in vitro

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1440/1 3-1440/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/11/2005
3-1440/2 3-1440/2 (PDF) Advies van de Raad van State 14/2/2006
3-1440/3 3-1440/3 (PDF) Amendementen 8/3/2006
3-1440/4 3-1440/4 (PDF) Amendementen 15/3/2006
3-1440/5 3-1440/5 (PDF) Amendementen 22/3/2006
3-1440/6 3-1440/6 (PDF) Amendementen 2/5/2006
3-1440/7 3-1440/7 (PDF) Amendementen 9/5/2006
3-1440/8 3-1440/8 (PDF) Amendementen 16/5/2006
3-1440/10 3-1440/10 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/6/2006
3-1440/9 3-1440/9 (PDF) Verslag namens de commissie 7/6/2006
3-1440/11 3-1440/11 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/6/2006
3-1440/12 3-1440/12 (PDF) Aanvullend verslag namens de commissie 15/6/2006
3-1440/13 3-1440/13 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 15/6/2006
K. 51-2567/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/6/2006
K. 51-2567/2 Amendementen 23/1/2007
K. 51-2567/3 Amendementen 13/2/2007
K. 51-2567/4 Verslag namens de commissie 9/3/2007
K. 51-2567/5 Tekst verbeterd door de commissie 9/3/2007
K. 51-2567/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/3/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/11/2005   Indiening Doc. 3-1440/1 3-1440/1 (PDF)
24/11/2005   Inoverwegingneming
24/11/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
1/12/2005   Externe adviesaanvraag: Raad van State
14/2/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-1440/2 3-1440/2 (PDF)
8/6/2006   Inschrijving op agenda
15/6/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1440/11 3-1440/11 (PDF)
15/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-170 Hand. 3-170 (PDF)
15/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-170 Hand. 3-170 (PDF)
15/6/2006   Terugzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
15/6/2006   Inschrijving op agenda
15/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-9/o14) Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
Doc. 3-1440/13 3-1440/13 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/11/2005   Verzending naar commissie
30/11/2005   Inschrijving op agenda
30/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil, Mia De Schamphelaere
30/11/2005   Bespreking
30/11/2005   Commissie wenst extern advies: Raad van State
30/11/2005   Commissie wenst intern advies : dienst Wetsevaluatie
15/2/2006   Inschrijving op agenda
15/2/2006   Bespreking
15/3/2006   Inschrijving op agenda
15/3/2006   Bespreking
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Artikelsgewijze bespreking
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Bespreking
18/4/2006   Inschrijving op agenda
18/4/2006   Bespreking
25/4/2006   Inschrijving op agenda
25/4/2006   Bespreking
2/5/2006   Inschrijving op agenda
2/5/2006   Bespreking
9/5/2006   Inschrijving op agenda
9/5/2006   Bespreking
16/5/2006   Inschrijving op agenda
16/5/2006   Bespreking
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Niet behandeld
31/5/2006   Inschrijving op agenda
31/5/2006   Bespreking
1/6/2006   Inschrijving op agenda
1/6/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o3)
1/6/2006   Aanneming na amendering
7/6/2006   Inschrijving op agenda
7/6/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1440/9 3-1440/9 (PDF)
7/6/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1440/10 3-1440/10 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/6/2006   Overzending Doc. K. 51-2567/1
9/3/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2567/4
15/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 272, p. 1-33 + p. 64-66
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-6/o52)
Integraal verslag nr. 272, p. 66
Doc. K. 51-2567/6
15/6/2006   Terugzending naar commissie
15/6/2006   Inschrijving op agenda
15/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil, Mia De Schamphelaere
15/6/2006   Bespreking
einde van de bespreking
Doc. 3-1440/12 3-1440/12 (PDF)
15/6/2006   Einde behandeling
18/1/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+45 (termijn verstreken)+30
Doc. 3-82/41 3-82/41 (PDF)
15/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/7/2007   Bekrachtiging en afkondiging
17/7/2007   Bekendmaking (38575-38586)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/6/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 30/11/2005, 15/2/2006, 15/3/2006, 22/3/2006, 29/3/2006, 18/4/2006, 25/4/2006, 2/5/2006, 9/5/2006, 16/5/2006, 31/5/2006, 1/6/2006, 7/6/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 15/6/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 16/6/2006 60 20/11/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+45 (termijn verstreken)+30
Onderzoekstermijn (K1) 16/6/2006 135 26/2/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/7/2007 17/7/2007, blz 38575-38586