S. 3-976 Dossierfiche K. 51-1247

Wetsontwerp tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek
Regering G. Verhofstadt II  

magistraat
rechter
toegang tot het beroepsleven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1247/1 Wetsontwerp 25/6/2004
K. 51-1247/2 Amendementen 6/7/2004
K. 51-1247/3 Amendement 27/10/2004
K. 51-1247/4 Amendement 30/11/2004
K. 51-1247/5 Amendement 7/12/2004
K. 51-1247/6 Amendementen 8/12/2004
K. 51-1247/7 Verslag namens de commissie 20/12/2004
K. 51-1247/8 Tekst aangenomen door de commissie 20/12/2004
K. 51-1247/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/12/2004
3-976/1 3-976/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/12/2004
3-976/2 3-976/2 (PDF) Amendementen 11/1/2005
3-976/3 3-976/3 (PDF) Amendementen 18/1/2005
3-976/4 3-976/4 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2005
3-976/5 3-976/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 1/2/2005
3-976/6 3-976/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 3/2/2005
K. 51-1247/10 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 4/2/2005
K. 51-1247/11 Amendementen 23/2/2005
K. 51-1247/12 Verslag namens de commissie 4/3/2005
K. 51-1247/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/3/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
25/6/2004   Indiening Doc. K. 51-1247/1
20/12/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1247/7
23/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 112, p. 61-64
23/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-15/o0)
Integraal verslag nr. 112, p. 84
Doc. K. 51-1247/9
23/12/2004   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/12/2004   Overzending Doc. 3-976/1 3-976/1 (PDF)
24/12/2004   Verzending naar commissie: Justitie
27/1/2005   Inschrijving op agenda
3/2/2005   Algemene bespreking Hand. 3-96 Hand. 3-96 (PDF)
3/2/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-96 Hand. 3-96 (PDF)
3/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-17/o1) Hand. 3-96 Hand. 3-96 (PDF)
Doc. 3-976/6 3-976/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
24/12/2004   Verzending naar commissie
11/1/2005   Inschrijving op agenda
11/1/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy, Fauzaya Talhaoui
11/1/2005   Regeling der werkzaamheden
18/1/2005   Inschrijving op agenda
18/1/2005   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de gerechtelijke stagiairs
18/1/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-3/o0)
18/1/2005   Aanneming na amendering
1/2/2005   Inschrijving op agenda
1/2/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-976/4 3-976/4 (PDF)
1/2/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-976/5 3-976/5 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
3/2/2005   Overzending Doc. K. 51-1247/10
4/3/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1247/12
10/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 69-70
10/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-39/o2)
Integraal verslag nr. 122, p. 59-60
Doc. K. 51-1247/13
10/3/2005   Aanneming zonder amendering
10/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/4/2005   Bekrachtiging en afkondiging
13/5/2005   Bekendmaking (22848-22850)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/12/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/2/2005
Commissie: Justitie
Geamendeerd 11/1/2005, 18/1/2005, 1/2/2005
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/3/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/4/2005 13/5/2005, blz 22848-22850