S. 2-1087 Dossierfiche K. 50-107

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren
Luc Goutry   Jo Vandeurzen   Jos Ansoms  

rechtsbevoegdheid
burgerlijke rechtspraak
lichamelijk gehandicapte
voogdijschap
rechten van de verdediging
territoriale bevoegdheid
geestelijk gehandicapte
eigendom van goederen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-107/1 Wetsvoorstel 23/9/1999
K. 50-107/2 Amendementen 2/5/2000
K. 50-107/3 Amendementen 3/5/2000
K. 50-107/4 Amendement 16/5/2000
K. 50-107/5 Amendement 23/5/2000
K. 50-107/6 Amendementen 25/5/2000
K. 50-107/7 Amendementen 30/5/2000
K. 50-107/8 Amendement 12/7/2000
K. 50-107/9 Amendementen 18/2/2002
K. 50-107/10 Amendementen 25/2/2002
K. 50-107/11 Amendementen 5/3/2002
K. 50-107/12 Verslag namens de commissie 18/3/2002
K. 50-107/13 Tekst aangenomen door de commissie 18/3/2002
K. 50-107/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/3/2002
2-1087/1 2-1087/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/4/2002
2-1087/2 2-1087/2 (PDF) Amendementen 22/5/2002
2-1087/3 2-1087/3 (PDF) Amendementen 29/5/2002
2-1087/4 2-1087/4 (PDF) Amendementen 5/6/2002
2-1087/5 2-1087/5 (PDF) Amendementen 16/7/2002
2-1087/6 2-1087/6 (PDF) Amendementen 19/11/2002
2-1087/7 2-1087/7 (PDF) Verslag namens de commissie 4/12/2002
2-1087/8 2-1087/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 4/12/2002
2-1087/9 2-1087/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/12/2002
2-1087/10 2-1087/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 12/12/2002
K. 50-107/15 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 13/12/2002
K. 50-107/16 Amendementen 10/2/2003
K. 50-107/17 Amendementen 19/2/2003
K. 50-107/18 Verslag namens de commissie 4/3/2003
K. 50-107/19 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2003
K. 50-107/20 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 13/3/2003
2-1087/11 2-1087/11 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 14/3/2003
2-1087/12 2-1087/12 (PDF) Amendementen 19/3/2003
2-1087/13 2-1087/13 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2003
2-1087/14 2-1087/14 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 19/3/2003
2-1087/15 2-1087/15 (PDF) Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 27/3/2003
K. 50-107/21 Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat 27/3/2003
K. 50-107/22 Amendement 28/3/2003
K. 50-107/23 Verslag namens de commissie 1/4/2003
K. 50-107/24 Tekst aangenomen door de commissie 1/4/2003
K. 50-107/25 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/9/1999   Indiening Doc. K. 50-107/1
14/10/1999   Inoverwegingneming
18/3/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-107/12
21/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 215, p. 30-42
21/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o1)
Integraal verslag nr. 215, p. 53-54
Doc. K. 50-107/14
21/3/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/3/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/4/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 141.
Doc. 2-1087/1 2-1087/1 (PDF)
22/4/2002   Verzending naar commissie: Justitie
5/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1087/9 2-1087/9 (PDF)
12/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-250 Hand. 2-250 (PDF)
12/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-250 Hand. 2-250 (PDF)
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
  Commissie: Justitie
22/4/2002   Verzending naar commissie
8/5/2002   Inschrijving op agenda
8/5/2002   Niet behandeld
15/5/2002   Inschrijving op agenda
15/5/2002   Niet behandeld
22/5/2002   Inschrijving op agenda
22/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
22/5/2002   Bespreking
29/5/2002   Inschrijving op agenda
29/5/2002   Bespreking
5/6/2002   Inschrijving op agenda
5/6/2002   Bespreking
16/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Bespreking
13/11/2002   Inschrijving op agenda
13/11/2002   Bespreking
19/11/2002   Inschrijving op agenda
19/11/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
19/11/2002   Aanneming na amendering
4/12/2002   Inschrijving op agenda
4/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 9 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 2-1087/7 2-1087/7 (PDF)
7/6/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
11/6/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 23
Doc. 2-82/40 2-82/40 (PDF)
12/6/2002   Hervatting termijn
8/7/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
10/7/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 23 + 15
Doc. 2-82/41 2-82/41 (PDF)
11/7/2002   Hervatting termijn
10/10/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 23 + 15 + 30
Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
17/10/2002   Hervatting termijn
22/11/2002   Opschorting termijn
convocatie
28/11/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 23 + 15 + 30 + 7
Doc. 2-82/44 2-82/44 (PDF)
29/11/2002   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
12/12/2002   Overzending
4/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-107/18
13/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 337, p. 8
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o1)
Integraal verslag nr. 337, p. 81
Doc. K. 50-107/20
13/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S4] Behandeling door Senaat
14/3/2003   Overzending Doc. 2-1087/11 2-1087/11 (PDF)
14/3/2003   Verzending naar commissie: Justitie
20/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-278 Hand. 2-278 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+54/-0/o0) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
Doc. 2-1087/15 2-1087/15 (PDF)
14/3/2003   Verzending naar commissie
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
19/3/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
19/3/2003   Aanneming na amendering
19/3/2003   Vertrouwen rapporteur
  [K5] Behandeling door Kamer
27/3/2003   Overzending Doc. K. 50-107/21
1/4/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-107/23
1/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 352, p. 42-43
1/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 352, p. 62-63
Doc. K. 50-107/25
1/4/2003   Aanneming na amendering door commissie
1/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2003   Bekendmaking (62266-62274)
13/4/2004   Erratum (20488-20489)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/3/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/12/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 22/5/2002, 29/5/2002, 5/6/2002, 16/7/2002, 13/11/2002, 19/11/2002, 4/12/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/3/2003
[S4] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/3/2003, 27/3/2003
Commissie: Justitie
Geamendeerd 19/3/2003
[K5] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/3/2002 15 22/4/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2002 15
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2002 15 26/6/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 23
Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2002 38 19/7/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2002 12
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2002 12 10/10/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 141.
Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2002 60 21/6/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 23 + 15
Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2002 27 25/10/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 23 + 15 + 30 + 7
Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2002 26 9/1/2003
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2002 16
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2002 16 12/11/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 23 + 15 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2002 46 10/12/2002
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2002 19
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 23/4/2002 19 17/12/2002
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 15/3/2003 15 31/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2003 31/12/2003, blz 62266-62274
Errata
Op 13/4/2004, blz 20488-20489