S. 2-650 Dossierfiche K. 50-965

Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken
Regering G. Verhofstadt I  

statuut van de ambtenaar
personeel op contractbasis
arbeidscontract
aanstellingsexamen
overheidsadministratie
aanwerving
beroepsmobiliteit
administratieve hervorming
beheer
ambtenaar
overheidsapparaat
instelling van openbaar nut

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-965/1 Wetsontwerp 17/11/2000
K. 50-965/2 Amendement 6/12/2000
K. 50-965/3 Amendementen 13/12/2000
K. 50-965/4 Advies van de Raad van State 15/1/2001
K. 50-965/5 Amendementen 31/1/2001
K. 50-965/6 Verslag namens de commissie 7/2/2001
K. 50-965/7 Tekst aangenomen door de commissie 7/2/2001
K. 50-965/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/2/2001
2-650/1 2-650/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 9/2/2001
2-650/2 2-650/2 (PDF) Amendementen 20/2/2001
2-650/3 2-650/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/3/2001
2-650/4 2-650/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/3/2001
2-650/5 2-650/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/3/2001
2-650/6 2-650/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 15/3/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/11/2000   Indiening Doc. K. 50-965/1
22/12/2000   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 103, 18-01-2001, p. 61
17/1/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-965/4
7/2/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-965/6
8/2/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 108, p. 17-24 + p. 36
8/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-39/o12)
Integraal verslag nr. 108, p. 36-37
Doc. K. 50-965/8
8/2/2001   Aanneming na amendering door commissie
28/11/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/16 2-82/16 (PDF)
28/11/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/16 2-82/16 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
9/2/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-650/1 2-650/1 (PDF)
14/2/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 44
14/2/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/3/2001   Inschrijving op agenda
14/3/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-650/5 2-650/5 (PDF)
15/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-101 Hand. 2-101 (PDF)
15/3/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-101 Hand. 2-101 (PDF)
15/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-18/o2) Hand. 2-102 Hand. 2-102 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/2/2001   Verzending naar commissie
20/2/2001   Inschrijving op agenda
20/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
20/2/2001   Bespreking
20/2/2001   Inschrijving op agenda
20/2/2001   Einde van de bespreking
6/3/2001   Inschrijving op agenda
6/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
6/3/2001   Aanneming zonder amendering
6/3/2001   Vertrouwen rapporteur
6/3/2001   Tekst aangenomen
15/3/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/3/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/3/2001   Bekrachtiging en afkondiging
11/4/2001   Bekendmaking (12161-12163)
1/6/2001   Erratum (18398)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/2/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/3/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/2/2001, 6/3/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/2/2001 5 14/2/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 44
Onderzoekstermijn (S1) 15/2/2001 30 26/3/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2001 11/4/2001 , blz 12161-12163
Errata
Op 1/6/2001 , blz 18398

Kruispuntbank van de wetgeving