S. 2-1412 Dossierfiche K. 50-2059

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek
Regering G. Verhofstadt I  

telefoon- en briefgeheim
vertrouwelijkheid
geheime dienst
Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2059/1 Wetsontwerp 9/10/2002
K. 50-2059/2 Amendementen 12/11/2002
K. 50-2059/3 Verslag namens de commissie 16/12/2002
K. 50-2059/4 Tekst verbeterd door de commissie 16/12/2002
K. 50-2059/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2002
2-1412/1 2-1412/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/1/2003
2-1412/3 2-1412/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/2003
2-1412/2 2-1412/2 (PDF) Amendementen 13/3/2003
2-1412/4 2-1412/4 (PDF) Verslag namens de commissie 13/3/2003
2-1412/5 2-1412/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
9/10/2002   Indiening Doc. K. 50-2059/1
3/12/2002   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-2059/3
17/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 303, p. 28-36
18/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 306, p. 42
18/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-18/o33)
Integraal verslag nr. 306, p. 42-46
Doc. K. 50-2059/5
18/12/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/1/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 271.
Doc. 2-1412/1 2-1412/1 (PDF)
20/1/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-276 Hand. 2-276 (PDF)
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o11) Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
Doc. 2-1412/5 2-1412/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/1/2003   Verzending naar commissie
4/2/2003   Inschrijving op agenda
4/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
4/2/2003   Bespreking
4/2/2003   Interne adviesaanvraag: Justitie
4/2/2003   Verzending naar commissie voor advies: Justitie
13/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Bespreking
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o1)
13/3/2003   Aanneming zonder amendering
  Commissie voor advies: Justitie
4/2/2003   Verzending naar commissie voor advies
11/2/2003   Inschrijving op agenda
11/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
11/2/2003   Bespreking
26/2/2003   Inschrijving op agenda
26/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens, Mia De†Schamphelaere
26/2/2003   Bespreking
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Aanneming van het advies
11/3/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-1412/3 2-1412/3 (PDF)
20/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
12/5/2003   Bekendmaking (25376-25377)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/12/2002, 18/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/3/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/2/2003, 13/3/2003
Commissie voor advies: Justitie
Behandeling beŽindigd 11/2/2003, 26/2/2003, 11/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/12/2002 15 20/1/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 271.
Onderzoekstermijn (S1) 21/1/2003 60 31/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/4/2003 12/5/2003 , blz 25376-25377

Kruispuntbank van de wetgeving