Auteurs- en sprekersregister betreffende "Talhaoui Fauzaya" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Cel Drugsbeleid en drugscoŲrdinator - Oprichting en aanstelling - Samenwerkingsakkoord betreffende een geÔntegreerd drugsbeleid - Europese drugsstrategie (3-2225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2789-2790 3-37 p. 2789-2790 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3027-3028 3-39 p. 3027-3028 (PDF)
Conferentie van de commissies voor de Europese Aangelegenheden, XXXIII COSAC, Luxemburg, 17-18 mei 2005 (3-1204)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Talhaoui (S) en Verhaert (K)
   Piloot-project betreffende de controle van het subsidiariteitsprincipe (Derde spoorwegpakket) - Poolse ontwerp tot deelname van OekraÔne aan de COSAC-vergaderingen - Lissabonstrategie - Versterking van de samenwerking tussen de Parlementen betreffende de controle op de begroting van de Europese Unie - Rol van de nationale parlementen op het gebied van de ruimte voor vrijheid, veiligheid en recht - Vooruitgang van IPEX (Elektronische uitwisseling tussen parlementen van informatie betreffende Europese aangelegenheden)
3-1204/1
p. 1-50 3-1204/1 p. 1-50 (PDF)
De Belgische deelname aan de coŲrdinatie van het Europese drugsbeleid (3-469)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-87
p. 68-70 3-87 p. 68-70 (PDF)
De Gender Gap Index (Verslag van het World Economic Forum : index van de kloof tussen de geslachten - Loongelijkheid, toegang tot de arbeidsmarkt, politieke invloed, toegang tot opleiding, scholing en gezondheid en toegang tot geneeskundige zorg) (3-946)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-123
p. 91-94 3-123 p. 91-94 (PDF)
De actie 'Hoop op papieren'('HOP') in Antwerpen (Hervorming van de asielprocedure : vraag om meer duidelijkheid, gelijkheid en eenvormigheid) (3-1011)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-151
p. 26-29 3-151 p. 26-29 (PDF)
De allochtonenquota in de administratie en de discriminatie in de privť-bedrijven (3-1026)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-152
p. 12-15 3-152 p. 12-15 (PDF)
De barometer van verdraagzaamheid en de stand van zaken van het antiracismeplan (3-2243)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 77-79 3-212 p. 77-79 (PDF)
De bedenkelijke constructies in ons arbeidscircuit (Detachering en tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten - Ontduiking van sociale zekerheid en fiscaliteit bij aanwerving van buitenlandse technici en informatici - IndiŽrs) (3-925)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-142
p. 29-31 3-142 p. 29-31 (PDF)
De behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers in Congo (bij aankomst in hun land) (3-897)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-139
p. 23-25 3-139 p. 23-25 (PDF)
De bevindingen van de waarheidscommissie in Marokko (Mensenrechtenschendingen in de "loden jaren" onder Koning Hassan II - Aanbevelingen van de waarheidscommissie - Ondersteuning van het democratisch proces in Marokko) (3-960)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
3-146
p. 30-32 3-146 p. 30-32 (PDF)
De dag tegen huishoudelijk geweld en de taken van de politie (Inzet van middelen en personeel - Richtlijnen COL3 en COL4 van het college van procureurs-generaal - Situatie van vrouwen zonder papieren) (3-1948)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-191
p. 46-48 3-191 p. 46-48 (PDF)
De diversiteit binnen Justitie naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme van 21 maart (Allochtonen en justitie - Tewerkstelling van allochtonen bij FOD Justitie - Magistraten) (3-633)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-104
p. 25-27 3-104 p. 25-27 (PDF)
De financiŽle middelen en de ontmantelingsstrategie van kerncentrales (Uitstap uit de kernenergie - Opvolgingscomitť) (3-590)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-99
p. 76-78 3-99 p. 76-78 (PDF)
De gedragscode bij en na optredens van politiediensten (Agressief of racistisch optreden van politiemensen) (3-2215)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 111-113 3-210 p. 111-113 (PDF)
De lokpraktijken bij de Dienst Vreemdelingenzaken (om asielzoekers op te pakken en te repatriŽren - Optreden tegenover gezinnen) (3-1255)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-185
p. 20-22 3-185 p. 20-22 (PDF)
De moderne wondzorgtechnieken (Chronische wondzorg [Voetinfecties diabetespatiŽnten, beenzweren, doorligwonden] : financiŽle gevolgen - Opname in de maximumfactuur) (3-1653)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-165
p. 53-55 3-165 p. 53-55 (PDF)
De nieuwe Marokkaanse familiewetgeving (Marokkaanse vrouwen in BelgiŽ - Vertaling) (3-634)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-100
p. 58-60 3-100 p. 58-60 (PDF)
De nieuwe demobilisatiewet in Colombia (Paramilitairen - Schendingen van de rechten van de mens - Risico van straffeloosheid - Vredesproces) (3-867)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-116
p. 53-55 3-116 p. 53-55 (PDF)
De onrust in de Stuivenbergwijk in Antwerpen (Protest van de buurtbewoners tegen de gesloten instelling voor psychiatrische patiŽnten die op de site van het Stuivenbergziekenhuis komt) (3-1153)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-167
p. 10-11 3-167 p. 10-11 (PDF)
De ratificatie van de Arbeidsmigrantenconventie van de Verenigde Naties van 18 december 1990 (3-502)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-88
p. 47-49 3-88 p. 47-49 (PDF)
De situatie in de gevangenis van Merksplas (Mishandelingen - Machtsmisbruik van bepaalde bewakers - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Probleem op het vlak van de infrastructuur - Groot aantal gedetineerden met een vreemde nationaliteit - Probleem van de geÔnterneerden) (3-1353)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-198
p. 12-16 3-198 p. 12-16 (PDF)
De terugbetaling van de traagwerkende insuline-analogen Levemir en Lantus (Type 2 diabetici) (3-1856)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-185
p. 53-55 3-185 p. 53-55 (PDF)
De terugbetaling van het geneesmiddel "Lyrica" (Neuropathische pijn en epilepsie - Diabetes - Pregabaline - Neurontin) (3-929)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-121
p. 60-62 3-121 p. 60-62 (PDF)
De uitvoering van de wet tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen (Niet-EU vreemdelingen) (3-818)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-130
p. 16-20 3-130 p. 16-20 (PDF)
De uitwijzing van een Tsjetsjeense vrouw door de Dienst Vreemdelingenzaken (3-1430)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-205
p. 14-15 3-205 p. 14-15 (PDF)
De voorstellen over gezin, opvoeding en geweld (Controle op beelden en gewelddadige spelletjes - Afhaken op school - Kinderbijslag en afhaken van sommige ouders) (3-1131)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 19-22 3-164 p. 19-22 (PDF)
De werking van de Antwerpse en de Gentse Cel Schijnhuwelijken (Hoger percentage weigering huwelijksaanvragen in Antwerpen) (3-1905)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-188
p. 54-56 3-188 p. 54-56 (PDF)
De wijzigingen in de pensioenregelingen voor de aangeslotenen bij de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (Wijziging in de pensioenleeftijd - Vaststellingen Rekenhof - Vermindering van de pensioenrechten ; verworven rechten) (3-1969)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-193
p. 57-60 3-193 p. 57-60 (PDF)
Diversiteit binnen Justitie - Statistieken - Informatiecampagne voor allochtonen (FOD Justitie en de magistratuur) (3-2658)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3379 3-43 p. 3379 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3529-3530 3-44 p. 3529-3530 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Talhaoui, gecoŲpteerd senator
3-70
p. 9 3-70 p. 9 (PDF)
Europese richtlijnen - Omzetting in nationaal recht - Vertraging (3-2228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2761-2763 3-36 p. 2761-2763 (PDF)
Gezinsondersteuning - Integratiebevorderende initiatieven - Overleg met de lokale overheden - Steun aan lokale initiatieven (Bijzondere moeilijkheden van allochtone gezinnen) (3-2589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3148-3149 3-40 p. 3148-3149 (PDF)
Gezondheidszorg - Toegankelijkheid - Illegalen (3-6965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9973-9975 3-88 p. 9973-9975 (PDF)
Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling      
  Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (3-1778)
   Voorstel van de heren Cornil, Martens, Delpťrťe, Hugo Vandenberghe, Mahoux en Vankrunkelsven en de dames Talhaoui, Van de Casteele en de T'Serclaes
3-1778/1
p. 1-6 3-1778/1 p. 1-6 (PDF)
Het gebrek aan opvang van niet-begeleide minderjarigen (Asielzoekers) (3-1343)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-195
p. 14-16 3-195 p. 14-16 (PDF)
Het inschakelen van asielzoekers in het arbeidscircuit (Fruitpluksector) (3-1651)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-165
p. 55-56 3-165 p. 55-56 (PDF)
Het ontslag van NaÔma Amzil (Doodsbedreigingen aan het adres van de baas van het bedrijf Remery - Belgo-marokkaanse werkneemster die een islamitisch hoofddoek draagt - Racismebestrijding) (3-608)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-99
p. 10-13 3-99 p. 10-13 (PDF)
Het opsluiten van kinderen in gesloten centra (Psychiatrische problemen - Aanbevelingen van de kinderrechtencommissaris van de Franstalige Gemeenschap - Onderwijs aan de kinderen - Infrastructuurwerken) (3-1106)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-160
p. 11-13 3-160 p. 11-13 (PDF)
Het potentieel aan energie-efficiŽntie (onbenut in BelgiŽ - Elektriciteit - Energiebesparing - Kyoto-doelstellingen - FEDESCO nv) (3-971)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-125
p. 83-87 3-125 p. 83-87 (PDF)
Het stemrecht van de niet-Europese vreemdelingen (Gemeenteraadsverkiezingen - Niet-EU vreemdelingen) (3-1026)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-130
p. 16-20 3-130 p. 16-20 (PDF)
Het stopzetten van de subsidies van het project Time Out (Antwerps project voor begeleiding van daders van partnergeweld - Noodnummer voor slachtoffers) (3-1302)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-191
p. 27-31 3-191 p. 27-31 (PDF)
Het straatverbod in Antwerpen (Macht van de burgemeester om personen die herhaaldelijk de openbare orde ernstig verstoren of zware overlast veroorzaken in een omgeving, kan verbieden ťťn of meerdere straten te betreden - Prostitutie - Jongeren die geregeld overlast veroorzaken) (3-848)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-115
p. 72-74 3-115 p. 72-74 (PDF)
Het werkgelegenheidsbeleid inzake de niet langer op de arbeidsmarkt bemiddelbare langdurig werklozen en leefloontrekkers (Activeringsmaatregelen - PWA-tewerkgestelden - Dienstencheques - Buurt- en nabijheidsdiensten - ActiviteitencoŲpťraties - Sociale economie - Vennootschappen met sociaal oogmerk) (3-663)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-100
p. 81-84 3-100 p. 81-84 (PDF)
Milieudelicten - Vervolgingsbeleid (3-2333)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-39
p. 2983 3-39 p. 2983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5213-5216 3-58 p. 5213-5216 (PDF)
Ministerie van Landsverdediging - Communicatie inzake de omvorming tot "Federale Overheidsdienst Landsverdediging" - Diversiteitsbeleid in verband met vrouwen en allochtonen (Vrouwelijke rekruten en rekruten van allochtone origine) (3-3682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-56
p. 5011-5012 3-56 p. 5011-5012 (PDF)
Neonazistische en racistische websites in BelgiŽ (Identificatie) (3-1141)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-165
p. 19-20 3-165 p. 19-20 (PDF)
Ontwerp tot herziening van artikel 41, tweede en vijfde lid, tweede volzin, van de Grondwet (Bevoegd maken van de gewesten om de binnengemeentelijke territoriale organen en de volksraadpleging over aangelegenheden van gemeentelijk of provinciaal belang te reglementeren) (3-700)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-700/2
p. 1-11 3-700/2 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
3-97
p. 29-32 3-97 p. 29-32 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (FinanciŽle compensatie voor de budgettaire lasten gedragen door de deelgebieden t.g.v. de toekenning, door de federale overheid, van een aanvullende gezinsbijslag voor schoolgaande kinderen - Begrotingsjaar 2006) (3-1964)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1964/3
p. 1-6 3-1964/3 p. 1-6 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1492/7
p. 1-3 3-1492/7 p. 1-3 (PDF)
   Fonds voor de geÔntegreerde centra van dringende oproepen
3-1492/7
p. 1-3 3-1492/7 p. 1-3 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1774)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1774/5
p. 1-3 3-1774/5 p. 1-3 (PDF)
   Politiediensten - Rechtszekerheid voor de leden van de politiediensten die een logement genieten en dit logement moeten verlaten : wijziging KB 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
3-1774/5
p. 2-3 3-1774/5 p. 2-3 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Verslag van de heer Noreilde en mevrouw Talhaoui
3-966/6
p. 1-27 3-966/6 p. 1-27 (PDF)
   Aanpassing van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken aan de terminologie die voortvloeit uit de hervorming van niveau A - Wijziging artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken : Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en Federaal Planbureau
3-966/6
p. 20-21 3-966/6 p. 20-21 (PDF)
   Afname van biometrische gegevens van vreemdelingen - Ambtshalve zonder voorwerp verklaren van asielaanvragen
3-966/6
p. 2-4 3-966/6 p. 2-4 (PDF)
  3-966/6
p. 9-10 3-966/6 p. 9-10 (PDF)
  3-966/6
p. 10 3-966/6 p. 10 (PDF)
  3-966/6
p. 12 3-966/6 p. 12 (PDF)
  3-966/6
p. 13-14 3-966/6 p. 13-14 (PDF)
  3-966/6
p. 18-20 3-966/6 p. 18-20 (PDF)
  3-966/6
p. 23 3-966/6 p. 23 (PDF)
  3-966/6
p. 23-24 3-966/6 p. 23-24 (PDF)
   Elektronische identiteitskaart
3-966/6
p. 22-23 3-966/6 p. 22-23 (PDF)
  3-966/6
p. 23 3-966/6 p. 23 (PDF)
  3-966/6
p. 24 3-966/6 p. 24 (PDF)
   Facturering van de opdrachten van de brandweer, de civiele bescherming en de noodhulp - Aansprakelijkheid van de brandweer en de civiele bescherming - Sociaal secretariaat van de geÔntegreerde politie
3-966/6
p. 4-5 3-966/6 p. 4-5 (PDF)
  3-966/6
p. 6 3-966/6 p. 6 (PDF)
  3-966/6
p. 10 3-966/6 p. 10 (PDF)
  3-966/6
p. 11 3-966/6 p. 11 (PDF)
  3-966/6
p. 12 3-966/6 p. 12 (PDF)
   Hulpagenten van politie - Bevoegdheid inzake opstellen van processen-verbaal
3-966/6
p. 17-18 3-966/6 p. 17-18 (PDF)
   Overhandiging aan de politieke partijen van een exemplaar van de kiezerslijsten op elektronische drager
3-966/6
p. 20 3-966/6 p. 20 (PDF)
   Procťdť van de programmawetten
3-966/6
p. 11 3-966/6 p. 11 (PDF)
  3-966/6
p. 11 3-966/6 p. 11 (PDF)
  3-966/6
p. 12 3-966/6 p. 12 (PDF)
   Recuperatie van door politiezones en gemeenten onbetaalde bedragen voor aan hen gedane leveringen - Fonds voor door de federale politie tegen betaling verrichte prestaties ten gunste van rechtspersonen, de lokale politie of leden van de federale politie - Federaal Solidariteitsfonds voor de lokale politie - Vermindering van de dotatie aan gemeente of politiezone wanneer ze opdrachten met federaal karakter of de verplichtingen om de communicatie- en informatiecentra of de arrondissementele informatiekruispunten te bevolken, niet nakomt
3-966/6
p. 5-6 3-966/6 p. 5-6 (PDF)
  3-966/6
p. 6 3-966/6 p. 6 (PDF)
  3-966/6
p. 10 3-966/6 p. 10 (PDF)
  3-966/6
p. 14 3-966/6 p. 14 (PDF)
   Toegang tot de elektronische dienstverlening van de regering : controle van de identiteit van de gebruiker door het registratiebureau ; controle op de gegevens door de gebruiker verstrekt
3-966/6
p. 21-22 3-966/6 p. 21-22 (PDF)
   Wijziging wet 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid - Algemeen wettelijk kader voor de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen - Ondernemingen voor veiligheidsadvies - Bewakingsondernemingen - Wijziging wet 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden
3-966/6
p. 6-9 3-966/6 p. 6-9 (PDF)
  3-966/6
p. 10 3-966/6 p. 10 (PDF)
  3-966/6
p. 11-12 3-966/6 p. 11-12 (PDF)
  3-966/6
p. 13 3-966/6 p. 13 (PDF)
  3-966/6
p. 14-18 3-966/6 p. 14-18 (PDF)
  Algemene bespreking
   Afname van biometrische gegevens van vreemdelingen - Uitwisseling van gegevens
3-90
p. 6 3-90 p. 6 (PDF)
  3-90
p. 7 3-90 p. 7 (PDF)
   Overzicht van het verslag van de Commissie Binnenlandse Zaken
3-90
p. 6-7 3-90 p. 6-7 (PDF)
   Toegang tot de elektronische dienstverlening van de regering : controle van de identiteit van de gebruiker door het registratiebureau
3-90
p. 7 3-90 p. 7 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-967)      
  Verslag van de heer Noreilde en mevrouw Talhaoui
3-967/5
p. 1 3-967/5 p. 1 (PDF)
Overheidsinstellingen en -bedrijven - Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur (3-4259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5750-5751 3-62 p. 5750-5751 (PDF)
Overheidsinstellingen en -bedrijven - Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur (3-4260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5763 3-62 p. 5763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6957-6958 3-68 p. 6957-6958 (PDF)
Overheidsinstellingen en -bedrijven - Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur (3-4271)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5757-5758 3-62 p. 5757-5758 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8609-8610 3-79 p. 8609-8610 (PDF)
Overheidsinstellingen en -bedrijven - Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur (Raad van State - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - NV ASTRID) (3-4258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5826-5827 3-62 p. 5826-5827 (PDF)
Schijnhuwelijken - Draaiboek - Geweigerde en erkende dossiers - Aantallen (3-7509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10364 3-90 p. 10364 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet (3-1557)      
  Voorstel van de heer Martens en mevrouw Talhaoui
3-1557/1
p. 1-7 3-1557/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (3-1892)      
  Onderzoek van subsidiariteit
   Bespreking
3-187
p. 40-46 3-187 p. 40-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 6į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (De keuring van culturele gegevensdragers is een gemeenschapsbevoegdheid - Filmkeuring - Boeken, gsm's, dvd's, cd's, computerspelletjes) (3-1716)      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe en mevrouw Talhaoui
3-1716/1
p. 1-3 3-1716/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van nieuwe wapenwet (Omzetting richtlijn 91/477/EEG - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (3-1479)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Lionel Vandenberghe
3-1479/1
p. 1-48 3-1479/1 p. 1-48 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (3-2353)      
  Voorstel van de dames Talhaoui en De Roeck en de heren Cornil, Collas, Delpťrťe, Lionel Vandenberghe en Martens
3-2353/1
p. 1-10 3-2353/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de jodenvervolging en -deportatie" (3-1653)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Lionel Vandenberghe en mevrouw Talhaoui
3-1653/2
p. 1-2 3-1653/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (3-1465)      
  Voorstel van de heren Destexhe, Lionel Vandenberghe en Roelants du Vivier en van de dames Talhaoui, Van de Casteele, de Bethune en Annane
3-1465/1
p. 1-3 3-1465/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een verregaande schuldkwijtschelding voor de door de zeebeving getroffen landen in Zuidoost-AziŽ (Tsoenami)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Lionel Vandenberghe
3-1034/1
p. 1-4 3-1034/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opsluiten van kinderen in gesloten centra (Politiek asiel) (3-1770)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Lionel Vandenberghe
3-1770/1
p. 1-5 3-1770/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake kansrijk ondernemen (3-1932)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui c.s.
3-1932/1
p. 1-9 3-1932/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie om het veralgemeend gebruik van een ICE-nummer (In Case of Emergency) in het GSM-geheugen te bevorderen (3-2011)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2011/2
p. 1-3 3-2011/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van uitleggingswet betreffende artikel 29, ß 3, tweede lid, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Ook van toepassing op personen die in BelgiŽ de status van vluchteling verworven hebben) (3-1544)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1544/2
p. 1 3-1544/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-163
p. 12-14 3-163 p. 12-14 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden (Relatie tussen de gedetineerde en de vrije samenleving - Rationalisering van de bestaande strafuitvoeringsmodaliteiten - Bevoegdheidsverdeling tussen minister en strafuitvoeringsrechtbank - Positie van het slachtoffer in het kader van de strafuitvoering - Door de minister toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten en procedure - Strafuitvoeringsmodaliteiten toegekend op rechterlijk niveau - Procedures voor de strafuitvoeringsrechter en voor de strafuitvoeringsrechtbank - Opheffing van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers - Opheffing wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1128)      
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (3-2054)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2054/4
p. 1-17 3-2054/4 p. 1-17 (PDF)
Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de woninghuur (3-2122)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2122/3
p. 1-5 3-2122/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-213
p. 53 3-213 p. 53 (PDF)
Wetsontwerp houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap (FinanciŽle compensatie voor de budgetaire lasten gedragen door de Duitstalige Gemeenschap t.g.v. de toekenning door de federale overheid, van een aanvullende gezinsbijslag voor schoolgaande kinderen - Begrotingsjaar 2006) (3-1965)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1965/2
p. 1 3-1965/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1302/6
p. 1-9 3-1302/6 p. 1-9 (PDF)
   Bekendmaking van het Belgisch Staatsblad op internet en afschaffing van de papieren versie
3-1302/6
p. 3-4 3-1302/6 p. 3-4 (PDF)
  3-1302/6
p. 4 3-1302/6 p. 4 (PDF)
  3-1302/6
p. 5 3-1302/6 p. 5 (PDF)
  3-1302/6
p. 5-6 3-1302/6 p. 5-6 (PDF)
  3-1302/6
p. 6 3-1302/6 p. 6 (PDF)
   Beslag op bankrekening (Voor beslag onvatbare bedragen)
3-1302/6
p. 2-3 3-1302/6 p. 2-3 (PDF)
  3-1302/6
p. 4 3-1302/6 p. 4 (PDF)
  3-1302/6
p. 5 3-1302/6 p. 5 (PDF)
  3-1302/6
p. 6-7 3-1302/6 p. 6-7 (PDF)
   Wijziging wet 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie (Overgangsbepaling - Internationale vrije adoptie)
3-1302/6
p. 4 3-1302/6 p. 4 (PDF)
  3-1302/6
p. 4 3-1302/6 p. 4 (PDF)
  3-1302/6
p. 5 3-1302/6 p. 5 (PDF)
  3-1302/6
p. 6 3-1302/6 p. 6 (PDF)
  3-1302/6
p. 7-8 3-1302/6 p. 7-8 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Samenvatting verslag Commissie Justitie
3-124
p. 38-41 3-124 p. 38-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1447)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1447/5
p. 1-6 3-1447/5 p. 1-6 (PDF)
   Toekenning gemeentelijk stemrecht aan niet-EU-vreemdelingen
3-1447/5
p. 2-4 3-1447/5 p. 2-4 (PDF)
  3-1447/5
p. 4 3-1447/5 p. 4 (PDF)
   Tuchtbevoegdheden en naleving van de dwingende termijnen bij afwezigheid of verhindering van de titularis van een ambt
3-1447/5
p. 2 3-1447/5 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-140
p. 48-49 3-140 p. 48-49 (PDF)
   Toekenning gemeentelijk stemrecht aan niet-EU-vreemdelingen
3-140
p. 48-49 3-140 p. 48-49 (PDF)
   Tuchtbevoegdheden en naleving van de dwingende termijnen bij afwezigheid of verhindering van de titularis van een ambt (wet 13 mei 1999)
3-140
p. 48 3-140 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1493/6
p. 1-5 3-1493/6 p. 1-5 (PDF)
   Verkleinen van de digitale kloof : aankoop door de burgers van een erkend pakket "Internet voor iedereen" met forse korting op de prijs (PC met internetverbinding), dankzij een gezamelijke inspanning van de informaticasector en de overheid - Verrekening van een belastingkrediet op de inkomstenbelastingen
3-1493/6
p. 1-5 3-1493/6 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1775/6
p. 1-11 3-1775/6 p. 1-11 (PDF)
   Beroepstermijn tegen een beslissing van het OCMW
3-1775/6
p. 5 3-1775/6 p. 5 (PDF)
   Toepassing van de regels van het openbaar ambt op het Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten
3-1775/6
p. 4 3-1775/6 p. 4 (PDF)
   Tweetaligheid van de personeelsleden van de federale en lokale politie : verlenging overgangsmaatregel
3-1775/6
p. 3-4 3-1775/6 p. 3-4 (PDF)
  3-1775/6
p. 6 3-1775/6 p. 6 (PDF)
  3-1775/6
p. 6-7 3-1775/6 p. 6-7 (PDF)
  3-1775/6
p. 7-10 3-1775/6 p. 7-10 (PDF)
   Vaststelling van een vervaltermijn betreffende de aanvragen om terugbetaling van de OCMW's ingevolge de opname van de OCMW's in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
3-1775/6
p. 4-5 3-1775/6 p. 4-5 (PDF)
   Verlenging van de geldigheidsduur van het Federaal Solidariteitsfonds voor de lokale politie
3-1775/6
p. 2-3 3-1775/6 p. 2-3 (PDF)
  3-1775/6
p. 6 3-1775/6 p. 6 (PDF)
  3-1775/6
p. 7 3-1775/6 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) (3-2121)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2121/6
p. 1-10 3-2121/6 p. 1-10 (PDF)
   Bestuurlijke aanhouding door de politie alsook nadere regels voor het boeien of opsluiten van personen
3-2121/6
p. 6-7 3-2121/6 p. 6-7 (PDF)
   Bewijskracht van de informatiegegevens opgenomen in het Rijksregister - Administratieve vereenvoudiging
3-2121/6
p. 2-3 3-2121/6 p. 2-3 (PDF)
  3-2121/6
p. 8 3-2121/6 p. 8 (PDF)
  3-2121/6
p. 9 3-2121/6 p. 9 (PDF)
   Mandaten bij de federale politie en bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie
3-2121/6
p. 7 3-2121/6 p. 7 (PDF)
  3-2121/6
p. 8-9 3-2121/6 p. 8-9 (PDF)
  3-2121/6
p. 9 3-2121/6 p. 9 (PDF)
   Omzetting richtlijn 2004/35/EG inzake milieuschade : verhaal van de kosten
3-2121/6
p. 7-8 3-2121/6 p. 7-8 (PDF)
   Veiligheid bij voetbalwedstrijden : versterking van de functie van de stewards, evacuatie van de stadions, nalatigheidsboetes, toelating om zonder supportersscheiding te spelen, strengere aanpak van de onruststokers, strengere bepalingen inzake stadionverbod, perimeter- en uitreisverbod
3-2121/6
p. 3-6 3-2121/6 p. 3-6 (PDF)
  3-2121/6
p. 9 3-2121/6 p. 9 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling (Veralgemening van het verzoekschrift op tegenspraak als inleidende akte van rechtsingang voor alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren - Datum waarop de termijnen ingaan, wanneer deze beginnen te lopen na een kennisgeving - Wijziging van de burgerlijke bevoegdheden van het arbeidsauditoraat - Grondige wijziging van de procedure van collectieve schuldenregeling [Aanpassing wet van 5 juli 1998] opgedrongen door toepassingsmoeilijkheden) (3-1207)      
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Talhaoui
3-1207/3
p. 1-42 3-1207/3 p. 1-42 (PDF)
  Algemene bespreking
3-130
p. 34 3-130 p. 34 (PDF)
  3-130
p. 34-51 3-130 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Gerechtelijke kantons Zinnik en Le Roeulx - Kaderuitbreiding politierechtbanken Leuven en Brugge - Wijziging wet 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat het Hof van beroep te Luik betreft - Wijziging artikel 287 Gerechtelijk Wetboek : vervanging van de mandaten van korpchefs) (3-1438)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1438/2
p. 1-18 3-1438/2 p. 1-18 (PDF)
  Algemene bespreking
3-139
p. 28-31 3-139 p. 28-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit (Bijzondere opsporingsmethoden : observatie, infiltratie en informantenwerking - Anderze onderzoeksmethoden : onderscheppen van post, inkijkoperatie, direct afluisteren, uitgestelde tussenkomst, inwinning van gegevens over bankrekeningen en banktransacties, provocatie, minionderzoek, vertrouwelijk dossier, rechterlijke controle - Aanwijzing van onderzoeksrechters gespecialiseerd in het onderzoek naar terrorismezaken en die hun bevoegdheden kunnen uitoefenen over het hele grondgebied - Wijziging Wetboek van Strafvordering en Gerechtelijk Wetboek) (3-1491)      
  Algemene bespreking
3-144
p. 4-44 3-144 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (bij de rechtbanken van eerste aanleg gevestigd in de zetel van het rechtsgebied van een hof van beroep, ter vervanging van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Gespecialiseerde rechters - Rol van het openbaar ministerie - Multidisciplinaire kamers - Wijziging Gerechtelijk Wetboek en wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Opheffing wet 18 maart 1998 en KB's 10 augustus 1998, 28 januari 1999 en 25 februari 1999 betreffende de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1127)      
  Algemene bespreking
3-124
p. 8-15 3-124 p. 8-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Verschaffen van een meer duidelijke en meer volledige wettelijke basis aan de veiligheidsverificaties uitgevoerd door de inlichtingendiensten) (3-1075)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1075/4
p. 1-43 3-1075/4 p. 1-43 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen (Instellen, ten voordele van de burgers, van een effectieve juridische beroepsmogelijkheid tegen de veiligheidsverificaties) (3-1076)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1076/4
p. 1-5 3-1076/4 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Omzetting EG-richtlijn van 29 juni 2000 - Uitvoering van de verplichtingen van het Internationaal verdrag van 21 december 1965 inzake uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie - Algemeen kader voor bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming - Toepassing zowel op de openbare overheid als op de privť-actoren op het vlak van arbeidsbetrekkingen, sociale zekerheid of levering van goederen en diensten - Burgerlijke sancties : forfaitaire schadevergoeding, stakingsvordering, bescherming van slachtoffers tegen represailles - Strafrechtelijke bestraffing van daden die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, verspreiding van ideeŽn die de superioriteit van een ras bevestigen, van daden begaan door een ambtenaar en van deelname of hulp aan een groepering die rassendiscriminatie verkondigt - Collectief actierecht - Verdeling van de bewijslast) (3-2364)      
  Verslag van de heer Mahoux en mevrouw Talhaoui
3-2364/3
p. 1-27 3-2364/3 p. 1-27 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Omzetting EG-richtlijn van 13 december 2004 - Toepassing op de openbare overheid en op de privť-actoren op het vlak van arbeidsbetrekkingen, sociale zekerheid of levering van goederen en diensten - Burgerrechtelijke sancties : forfaitaire schadevergoeding, stakingsvordering en bescherming van slachtoffers tegen represailles - Strafrechtelijke bestraffing van daden die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld en daden begaan door een ambtenaar - Collectief actierecht - Verdeling van de bewijslast) (3-2363)      
  Verslag van de heer Mahoux en mevrouw Talhaoui
3-2363/3
p. 1-17 3-2363/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
Wetsontwerp tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Bevoegdheid van de hoven en rechtbanken - Vorderingsrecht) (3-2365)      
  Verslag van de heer Mahoux en mevrouw Talhaoui
3-2365/2
p. 1-3 3-2365/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet (Instelling van een specifiek reglementair kader voor publieke niet-politionele veiligheids- en preventiefuncties samengebracht onder ťťn benaming, met name die van "gemeenschapswacht" - Behoud van de gemeentelijke autonomie wat betreft het al of niet inrichten van een dienst gemeenschapswachten, het arbeids- en sociaal statuut van de beambten en de financiering van de dienst) (3-2423)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2423/3
p. 1-5 3-2423/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek (Derde toegangsweg tot de magistratuur : mondeling evaluatie-examen) (3-976)      
  Verslag van de dames Laloy en Talhaoui
3-976/4
p. 1-44 3-976/4 p. 1-44 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst (3-815)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-815/2
p. 1-43 3-815/2 p. 1-43 (PDF)
  Algemene bespreking
3-74
p. 4-24 3-74 p. 4-24 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Annulatieberoep kan worden ingesteld tegen individuele en reglementaire administratieve handelingen van wetgevende vergaderingen, rechtscolleges en ermee samenhangende instellingen) (3-2430)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2430/2
p. 1-3 3-2430/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 340, ß 3, van het Gerechtelijk Wetboek (Termijn van het beraad) (3-2096)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2096/2
p. 1-3 3-2096/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 57/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Beroep bij de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen - Uitbreiding van de alleenzetelende rechter - Strengere benoemingsvoorwaarden voor de rechters) (3-1005)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1005/2
p. 1-7 3-1005/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek) (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake informaticacriminaliteit en van het aanvullend Protocol) (3-1135)      
  Verslag van de dames Defraigne en Talhaoui
3-1135/3
p. 1-43 3-1135/3 p. 1-43 (PDF)
  Algemene bespreking
3-120
p. 4-10 3-120 p. 4-10 (PDF)
  3-121
p. 32-47 3-121 p. 32-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 53, ß 6, en 54bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging in die wet van een artikel 54ter en een artikel 66bis (Gerechtelijke achterstand - Aanpassing van de taalvoorwaarden opgelegd aan het personeel van de griffies aan de vereisten van de uitgeoefende functie) (3-1074)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1074/3
p. 1-7 3-1074/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-106
p. 32-35 3-106 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Overdracht van de geschillen voor procedures van collectieve schuldenregeling naar de arbeidsrechtbanken - Bevoegdheden van de arbeidsrechtbanken m.b.t. bepaalde opmerkingen die voortkomen uit de toepassing van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen alsook aanpassing van de terminologie van het Gerechtelijk Wetboek aan deze wet) (Cf doc K 50-2010) (3-1210)      
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Talhaoui
3-1210/3
p. 1-7 3-1210/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-130
p. 34 3-130 p. 34 (PDF)
  3-130
p. 34-51 3-130 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor wat betreft de financiering van het Agentschap (Meer rechtszekere grondslag voor de financiering) (3-2448)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2448/2
p. 1-3 3-2448/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-217
p. 4-5 3-217 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties (Betere doorstroming van informatie tussen Justitie, FinanciŽn en Sociale Zaken - Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Inbeslagneming en verbeurdverklaring van criminele vermogensvoordelen - Orgaan ter ondersteuning van magistraten en federale politie) (Afgesplitste artikelen van programmawet 3-1302) (3-1305)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1305/2
p. 1-5 3-1305/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Omzetting EG-richtlijn van 29 juni 2000 - Uitvoering van de verplichtingen van het Internationaal verdrag van 21/12/1965 inzake uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie - Algemeen kader voor bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst of natinale of etnische afstamming) (3-2362)      
  Verslag van de heer Mahoux en mevrouw Talhaoui
3-2362/3
p. 1-84 3-2362/3 p. 1-84 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de evaluatie van de magistraten en de mandaten van korpschef en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging in dit Wetboek van een artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (3-1707)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1707/5
p. 1-90 3-1707/5 p. 1-90 (PDF)
  Algemene bespreking
3-177
p. 28-36 3-177 p. 28-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp) (3-1939)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1939/3
p. 1-8 3-1939/3 p. 1-8 (PDF)
  3-1939/6
p. 1-5 3-1939/6 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-204
p. 46-47 3-204 p. 46-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de tuchtprocedure voor de leden van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de balie en de tuchtprocedure voor haar leden) (Nieuwe tuchtprocedure die meer in overeenstemming is met de moderne opvattingen over het publiek belang bij de beroepsuitoefening door advocaten en de tuchtrechtelijke functie (3-1626)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1626/3
p. 1-17 3-1626/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
3-163
p. 6-9 3-163 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand (Vereenvoudiging en veralgemening van het in gereedheid brengen van een zaak - Timing van de neerleggging en overlegging van conclusies ter griffie - Actieve rol van de rechter op de zitting - Rechtspleging die sneller van zijn gebreken wordt gezuiverd - Rechtspleging in korte debatten - Vonnis geacht op tegenspraak - Conclusies en syntheseconclusies - Beraadslaging en vonnis - Straffen van het misbruiken van de rechtspleging - Beperking van de duur van de rechtspleging) (3-2095)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-2095/3
p. 1-31 3-2095/3 p. 1-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Procedure - Erkende vluchtelingen) (3-1666)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1666/2
p. 1-11 3-1666/2 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
3-163
p. 12-14 3-163 p. 12-14 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van de gedetineerden (Uitgangsvergunning - Systematisch penitentiair verlof - Medische verzorging buiten de strafinrichting - Onderbreking van de strafuitvoering - Beperkte hechtenis - Plaatsing buiten de strafinrichting - Elektronisch toezicht - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Rechtsmiddelen) (3-759)      
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (3-1686)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Koninckx
3-1686/1
p. 1-12 3-1686/1 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer met betrekking tot de strafuitvoering (Informatie van het slachtoffer wanneer de dader de gevangenis verlaat - Voorwaarden welke het slachtoffer wenst toegepast te zien) (3-927)      
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsvoorstel om het gebruik van bewakingscamera's te regelen (Vergunning - Principes - Camera's op de arbeidsplaats - Informatieplicht - Bekijken van de beelden - Bewaren en verbeteren van de beelden - Strafbepalingen) (3-1522)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui
3-1522/1
p. 1-16 3-1522/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering teneinde collectieve vorderingen toe te laten (3-2463)      
  Voorstel van de heren Martens en Vandenhove en mevrouw Talhaoui
3-2463/1
p. 1-13 3-2463/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18bis van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (Verplichting een mobiliteitseffectenrapport te voegen bij elke overheidsopdracht m.b.t. (ver)nieuwbouw van of werken aan voor het publiek toegankelijke plaatsen) (3-1396)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui
3-1396/1
p. 1-3 3-1396/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een Vredesbelastingfonds (Mogelijkheid het bezwaar kenbaar te maken op de belastingaangifte en het deel van het belastinggeld van die belastingbetalers te storten in een begrotingsfonds) (3-1193)      
  Voorstel van de heer Lionel Vandenberghe en mevrouw Talhaoui
3-1193/1
p. 1-10 3-1193/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966) (Wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken en van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 - Zie ook doc. Senaat 3-1496) (3-1495)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1495/5
p. 1-27 3-1495/5 p. 1-27 (PDF)
  Algemene bespreking
3-174
p. 8-15 3-174 p. 8-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte (Vermindering van de onteigeningsvergoeding : niet verschuldigd zijn van intrest)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Koninckx en mevrouw Talhaoui
3-854/4
p. 1-2 3-854/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Opheffing van de bepaling dat Belgische ingezetenen die vrijwillig een vreemde nationaliteit aannemen, automatisch de Belgische verliezen) (3-461)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-461/2
p. 1 3-461/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 475 van het Strafwetboek (Doodslag gepleegd om diefstal te vergemakkelijken - Opheffing van de automatische tenlastelegging van de verzwarende omstandigheid van doodslag aan alle deelnemers aan de diefstal) (3-1286)      
  Voorstel van de heer Cheffert c.s.
3-1286/1
p. 1-4 3-1286/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (Universele bevoegdheid - Beperking van de bevoegdheid van de federale procureur in geval van beslissing niet te vervolgen) (3-1266)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1266/2
p. 1 3-1266/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-163
p. 12-14 3-163 p. 12-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6į, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (Verhaalbaarheid van kosten van juridische bijstand voor het voeren van een geding) (3-1342)      
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (3-1953)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heren Martens, Cornil en Delpťrťe c.s.
3-1953/1
p. 1-11 3-1953/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Talhaoui c.s.
3-1953/4
p. 1-2 3-1953/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu (3-2442)      
  Voorstel van de heren Martens, Vandenhove, Willems, Mahoux, Collas en Delpťrťe en mevrouw Talhaoui
3-2442/1
p. 1-14 3-2442/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (Bekendmaking in het Duits van de wetten en koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid - Zie ook doc. Senaat 3-1495) (3-1496)      
  Verslag van mevrouw Talhaoui
3-1496/5
p. 1 3-1496/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-174
p. 8-15 3-174 p. 8-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling - Procedure inzake duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling) (3-727)      
  Algemene bespreking
3-214
p. 68-69 3-214 p. 68-69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het ministerie van Landsverdediging (Invoering van de duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling [DOEB]) (3-1864)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heer Martens
3-1864/1
p. 1-5 3-1864/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Talhaoui c.s.
3-1864/2
p. 1-3 3-1864/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-214
p. 68-69 3-214 p. 68-69 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten (inclusief ereloon van de advocaat) (3-51)      
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn (Terugvorderbaarheid van ereloon en kosten van de advocaat) (3-204)      
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999