S. 3-1305 Dossierfiche K. 51-1946

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties
Regering G. Verhofstadt II  

verbeurdverklaring van goederen
Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
programmawet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1946/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/7/2005
3-1305/1 3-1305/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/7/2005
3-1305/2 3-1305/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/2005
3-1305/3 3-1305/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
11/7/2005   Splitsing Doc. K. 51-1845/28
13/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 154, p. 3-58 + nr. 155, p. 1-18
13/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-43/o2)
Integraal verslag nr. 155, p. 37-38
Doc. K. 51-1946/1
13/7/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
14/7/2005   Overzending Doc. 3-1305/1 3-1305/1 (PDF)
14/7/2005   Verzending naar commissie: Justitie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
15/7/2005   Algemene bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-124 Hand. 3-124 (PDF)
15/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-2/o19) Hand. 3-125 Hand. 3-125 (PDF)
Doc. 3-1305/3 3-1305/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
14/7/2005   Verzending naar commissie
14/7/2005   Inschrijving op agenda
14/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
14/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
14/7/2005   Aanneming zonder amendering
14/7/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1305/2 3-1305/2 (PDF)
15/7/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
20/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
8/9/2005   Bekendmaking (39340-39341)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/7/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/7/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 14/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2005 8/9/2005 , blz 39340-39341

Kruispuntbank van de wetgeving