S. 3-1778 Dossierfiche K. 51-2647

Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven
Jean Cornil    Bart Martens    Fauzaya Talhaoui    Francis Delpérée    Annemie Van de Casteele    Nathalie de T' Serclaes    Hugo Vandenberghe    Philippe Mahoux    Patrik Vankrunkelsven   

herziening van de grondwet
duurzame ontwikkeling
regeringsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1778/1 3-1778/1 (PDF) Herziening van de grondwet 29/6/2006
3-1778/2 3-1778/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/6/2006
3-1778/3 3-1778/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/6/2006
3-1778/4 3-1778/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 13/7/2006
K. 51-2647/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/7/2006
K. 51-2647/2 Amendement 6/3/2007
K. 51-2647/3 Amendementen 13/3/2007
K. 51-2647/4 Verslag namens de commissie 23/3/2007
K. 51-2647/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/6/2006   Indiening Doc. 3-1778/1 3-1778/1 (PDF)
29/6/2006   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
6/7/2006   Inschrijving op agenda
13/7/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1778/4 3-1778/4 (PDF)
13/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o13) Hand. 3-177 Hand. 3-177 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/6/2006   Verzending naar commissie
29/6/2006   Inschrijving op agenda
29/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Annemie Van de Casteele, Paul Wille
29/6/2006   Bespreking
29/6/2006   Bespreking
29/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
29/6/2006   Aanneming zonder amendering
29/6/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1778/2 3-1778/2 (PDF)
29/6/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1778/3 3-1778/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/7/2006   Overzending Doc. K. 51-2647/1
23/3/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2647/4
19/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 279, p. 30-38 + nr. 280, p. 26-27
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o18)
Integraal verslag nr. 280, p. 27-28
Doc. K. 51-2647/5
19/4/2007   Aanneming zonder amendering
19/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2007   Bekendmaking (22377-22378)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/7/2006
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/6/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2007 26/4/2007, blz 22377-22378