S. 3-2430 Dossierfiche K. 51-2863

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973
Willy Cortois   Jean-Pol Henry   Olivier Maingain   Magda De Meyer   Luc Goutry  

klacht inzake bestuurlijke geschillen
regionaal parlement
administratieve rechtspraak
Rekenhof (BelgiŽ)
nationaal parlement
verordening
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
Hoge Raad voor de Justitie
griffies en parketten
beroep tot nietigverklaring
bestuursmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2863/1 Wetsvoorstel 25/1/2007
K. 51-2863/2 Advies van de Raad van State 13/3/2007
K. 51-2863/3 Amendement 19/3/2007
K. 51-2863/4 Verslag namens de commissie 17/4/2007
K. 51-2863/5 Tekst aangenomen door de commissie 17/4/2007
3-2430/1 3-2430/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/4/2007
3-2430/2 3-2430/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
K. 51-2863/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2007
3-2430/3 3-2430/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
25/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2863/1
25/1/2007   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 262 Bijlage, p. 10-11
1/2/2007   Inoverwegingneming
15/3/2007   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2863/2
17/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2863/4
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 25-26
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-16/o0)
Integraal verslag nr. 283, p. 3-4
Doc. K. 51-2863/6
25/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/4/2007   Overzending Doc. 3-2430/1 3-2430/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-9/o0) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2430/3 3-2430/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2430/2 3-2430/2 (PDF)
26/4/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
8/6/2007   Bekendmaking (31206)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 8/6/2007 , blz 31206

Kruispuntbank van de wetgeving