S. 3-1207 Dossierfiche K. 51-1309

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling
Regering G. Verhofstadt II  

schuldvordering
sociale zekerheid
arbeidsrechtspraak
jurisdictiebevoegdheid
akkoordprocedure
rechtsvordering
schuldenlast
taalgebruik
advocaat
beroepsgeheim
financiŽle solvabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1309/1 Wetsontwerp 28/7/2004
K. 51-1309/2 Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 22/12/2004
K. 51-1309/3 Amendementen 24/12/2004
K. 51-1309/4 Amendementen 2/2/2005
K. 51-1309/5 Amendementen 17/3/2005
K. 51-1309/6 Amendementen 24/3/2005
K. 51-1309/7 Amendement 13/4/2005
K. 51-1309/8 Amendement 14/4/2005
K. 51-1309/9 Amendementen 20/4/2005
K. 51-1309/10 Amendementen 27/4/2005
K. 51-1309/11 Amendement 3/5/2005
K. 51-1309/12 Verslag namens de commissie 20/5/2005
K. 51-1309/13 Tekst aangenomen door de commissie 20/5/2005
K. 51-1309/14 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 26/5/2005
K. 51-1309/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/5/2005
3-1207/1 3-1207/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 2/6/2005
3-1207/2 3-1207/2 (PDF) Amendementen 6/7/2005
3-1207/3 3-1207/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/10/2005
3-1207/4 3-1207/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 12/10/2005
3-1207/5 3-1207/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 27/10/2005
K. 51-1309/16 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 3/11/2005
K. 51-1309/17 Verslag namens de commissie 18/11/2005
K. 51-1309/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/11/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
28/7/2004   Indiening Doc. K. 51-1309/1
22/12/2004   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. K. 51-1309/2
20/5/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1309/12
26/5/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 141, p. 27-73 + nr. 142, p. 14
26/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-37/o3)
Integraal verslag nr. 142, p. 14
Doc. K. 51-1309/15
26/5/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
27/5/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/6/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1207/1 3-1207/1 (PDF)
2/6/2005   Verzending naar commissie: Justitie
14/10/2005   Inschrijving op agenda
20/10/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1207/2 3-1207/2 (PDF)
20/10/2005   Algemene bespreking Hand. 3-130 Hand. 3-130 (PDF)
20/10/2005   Artikelsgewijze bespreking
quorum niet bereikt bij de naamstemming over de amendementen
Hand. 3-130 Hand. 3-130 (PDF)
27/10/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-21/o1) Hand. 3-131 Hand. 3-131 (PDF)
Doc. 3-1207/5 3-1207/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
2/6/2005   Verzending naar commissie
14/6/2005   Inschrijving op agenda
14/6/2005   Niet behandeld
15/6/2005   Inschrijving op agenda
15/6/2005   Niet behandeld
28/6/2005   Inschrijving op agenda
28/6/2005   Niet behandeld
5/7/2005   Inschrijving op agenda
5/7/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems, Fauzaya Talhaoui
5/7/2005   Bespreking
6/7/2005   Inschrijving op agenda
6/7/2005   Bespreking
12/7/2005   Inschrijving op agenda
12/7/2005   Bespreking
12/7/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-3/o0)
12/7/2005   Aanneming na amendering
12/10/2005   Inschrijving op agenda
12/10/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-1207/3 3-1207/3 (PDF)
12/10/2005   Tekst aangenomen Doc. 3-1207/4 3-1207/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
27/10/2005   Overzending Doc. K. 51-1309/16
18/11/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1309/17
24/11/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 171, p. 33-34
24/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-19/o24)
Integraal verslag nr. 171, p. 65-66
Doc. K. 51-1309/18
24/11/2005   Aanneming zonder amendering
24/11/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
21/12/2005   Bekendmaking (54532-54539)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/5/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/10/2005, 27/10/2005
Commissie: Justitie
Geamendeerd 5/7/2005, 6/7/2005, 12/7/2005, 12/10/2005
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/11/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 28/5/2005 15 13/6/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 3/6/2005 60 27/10/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/12/2005 21/12/2005, blz 54532-54539