S. 3-2448 Dossierfiche K. 51-3072

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor wat betreft de financiering van het Agentschap
Willy Cortois  

financiering
parafiscale heffing
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3072/1 Wetsvoorstel 12/4/2007
K. 51-3072/2 Amendementen 18/4/2007
K. 51-3072/3 Verslag namens de commissie 23/4/2007
K. 51-3072/4 Tekst aangenomen door de commissie 23/4/2007
3-2448/1 3-2448/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 26/4/2007
3-2448/2 3-2448/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/4/2007
K. 51-3072/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/4/2007
3-2448/3 3-2448/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 27/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/4/2007   Indiening Doc. K. 51-3072/1
12/4/2007   Inoverwegingneming
23/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-3072/3
26/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 285, p. 46-49
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o17)
Integraal verslag nr. 286, p. 16
Doc. K. 51-3072/5
26/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2448/1 3-2448/1 (PDF)
26/4/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-217 Hand. 3-217 (PDF)
27/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-0/o16) Doc. 3-2448/3 3-2448/3 (PDF)
27/4/2007   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/4/2007   Verzending naar commissie
26/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
26/4/2007   Bespreking
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
26/4/2007   Aanneming zonder amendering
26/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2448/2 3-2448/2 (PDF)
27/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
8/6/2007   Bekendmaking (31207-31210)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/4/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/4/2007 15 11/5/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 27/4/2007 60 25/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 8/6/2007 , blz 31207-31210

Kruispuntbank van de wetgeving