S. 3-1438 Dossierfiche K. 51-2012

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie
Regering G. Verhofstadt II  

magistraat
Hoge Raad voor de Justitie
griffies en parketten
gerechtelijke achterstand
strafrechtspraak
territoriale bevoegdheid
administratieve indeling
judiciŽle hervorming
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2012/1 Wetsontwerp 3/10/2005
K. 51-2012/2 Amendementen 25/10/2005
K. 51-2012/3 Verslag namens de commissie 14/11/2005
K. 51-2012/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/11/2005
K. 51-2012/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/11/2005
3-1438/1 3-1438/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/11/2005
3-1438/2 3-1438/2 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/2005
3-1438/3 3-1438/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/12/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
3/10/2005   Indiening Doc. K. 51-2012/1
20/10/2005   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 166, p. 34-35
14/11/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2012/3
17/11/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 169, p. 34-36
17/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o42)
Integraal verslag nr. 170, p. 32
Doc. K. 51-2012/5
17/11/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2005   Overzending Doc. 3-1438/1 3-1438/1 (PDF)
18/11/2005   Verzending naar commissie: Justitie
1/12/2005   Inschrijving op agenda
8/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-139 Hand. 3-139 (PDF)
8/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-139 Hand. 3-139 (PDF)
8/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o16) Hand. 3-139 Hand. 3-139 (PDF)
Doc. 3-1438/3 3-1438/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
18/11/2005   Verzending naar commissie
22/11/2005   Inschrijving op agenda
22/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
22/11/2005   Bespreking
22/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
22/11/2005   Aanneming zonder amendering
6/12/2005   Inschrijving op agenda
6/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1438/2 3-1438/2 (PDF)
8/12/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
20/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
23/12/2005   Bekendmaking (55658-55659)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/11/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/12/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 22/11/2005, 6/12/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/2005 23/12/2005, blz 55658-55659