S. 3-2054 Dossierfiche K. 51-2999

Wetsontwerp betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank
Regering G. Verhofstadt II  

politie
gevangenisstraf
vervangende straf
strafrecht
rechtsmiddel
rechten van de verdediging
strafrechtspraak
openbaar ministerie
slachtoffer
gedetineerde
voorwaardelijke invrijheidstelling
voltrekking van de straf
strafstelsel
openbare veiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2054/1 3-2054/1 (PDF) Wetsontwerp 14/2/2007
3-2054/2 3-2054/2 (PDF) Amendementen 28/2/2007
3-2054/3 3-2054/3 (PDF) Amendementen 28/2/2007
3-2054/4 3-2054/4 (PDF) Verslag namens de commissie 13/3/2007
K. 51-2999/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/3/2007
K. 51-2999/2 Amendementen 27/3/2007
K. 51-2999/3 Verslag namens de commissie 5/4/2007
K. 51-2999/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/2/2007   Indiening Doc. 3-2054/1 3-2054/1 (PDF)
14/2/2007   Verzending naar commissie: Justitie
8/3/2007   Inschrijving op agenda
15/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-207 Hand. 3-207 (PDF)
15/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-207 Hand. 3-207 (PDF)
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-208 Hand. 3-208 (PDF)
  Commissie: Justitie
14/2/2007   Verzending naar commissie
28/2/2007   Inschrijving op agenda
28/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
28/2/2007   Bespreking
28/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/2/2007   Aanneming zonder amendering
13/3/2007   Inschrijving op agenda
13/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (14 stemmen)
Doc. 3-2054/4 3-2054/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/3/2007   Overzending Doc. K. 51-2999/1
5/4/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2999/3
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 277, p. 64-67
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-14/o0)
Integraal verslag nr. 278, p. 221
Doc. K. 51-2999/4
12/4/2007   Aanneming zonder amendering
13/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
13/7/2007   Bekendmaking (38299-38308)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/3/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 28/2/2007, 13/3/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/4/2007 13/7/2007, blz 38299-38308