S. 3-1496 Dossierfiche K. 51-2612

Wetsontwerp tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŰle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
Berni Collas    Christine Defraigne    Philippe Mahoux    Paul Wille    Myriam Vanlerberghe    Sabine de Bethune    Christian Brotcorne    Isabelle Durant    Jean-Franšois Istasse   

wetgeving
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap
wetspublicatie
Staatscourant
besluit
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1496/1 3-1496/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/12/2005
3-1496/2 3-1496/2 (PDF) Amendementen 16/1/2006
3-1496/3 3-1496/3 (PDF) Advies van de Raad van State 15/3/2006
3-1496/4 3-1496/4 (PDF) Amendementen 22/6/2006
3-1496/5 3-1496/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/6/2006
3-1496/6 3-1496/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/6/2006
K. 51-2612/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/7/2006
K. 51-2612/2 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2612/3 Amendementen 2/2/2007
K. 51-2612/4 Verslag namens de commissie 21/2/2007
K. 51-2612/5 Tekst aangenomen door de commissie 21/2/2007
K. 51-2612/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 1/3/2007
3-1496/7 3-1496/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 2/3/2007
3-1496/8 3-1496/8 (PDF) Verslag namens de commissie 8/3/2007
3-1496/9 3-1496/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/12/2005   Indiening Doc. 3-1496/1 3-1496/1 (PDF)
22/12/2005   Inoverwegingneming
22/12/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/1/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
15/3/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-1496/3 3-1496/3 (PDF)
29/6/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-174 Hand. 3-174 (PDF)
6/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-174 Hand. 3-174 (PDF)
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/12/2005   Verzending naar commissie
18/5/2006   Inschrijving op agenda
18/5/2006   Inleidende uiteenzetting
hoofdindiener
18/5/2006   Regeling der werkzaamheden
22/6/2006   Inschrijving op agenda
22/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
22/6/2006   Bespreking
22/6/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
22/6/2006   Aanneming na amendering
22/6/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1496/5 3-1496/5 (PDF)
22/6/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1496/6 3-1496/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/7/2006   Overzending Doc. K. 51-2612/1
13/11/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 250 Bijlage, p. 8
19/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2612/2
21/2/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2612/4
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 268, p. 48-50
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 268, p. 73
Hand. 3-205 Hand. 3-205 (PDF)
Doc. K. 51-2612/6
1/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
2/3/2007   Overzending Doc. 3-1496/7 3-1496/7 (PDF)
2/3/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/3/2007   Inschrijving op agenda
15/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-207 Hand. 3-207 (PDF)
15/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-207 Hand. 3-207 (PDF)
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-208 Hand. 3-208 (PDF)
Doc. 3-1496/9 3-1496/9 (PDF)
2/3/2007   Verzending naar commissie
8/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
8/3/2007   Bespreking
8/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
8/3/2007   Aanneming zonder amendering
8/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1496/8 3-1496/8 (PDF)
15/3/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
13/6/2007   Bekendmaking (31891-31893)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 6/7/2006
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 18/5/2006, 22/6/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/3/2007
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/3/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 13/6/2007, blz 31891-31893