S. 3-1666 Dossierfiche K. 51-2305

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht
Regering G. Verhofstadt II  

internationaal humanitair recht
misdaad tegen de menselijkheid
strafprocedure
gerechtelijke vervolging
vluchteling
internationaal humanitair recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2305/1 Wetsontwerp 21/2/2006
K. 51-2305/2 Amendementen 29/3/2006
K. 51-2305/3 Verslag namens de commissie 12/4/2006
K. 51-2305/4 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 20/4/2006
K. 51-2305/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/4/2006
3-1666/1 3-1666/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/4/2006
3-1666/2 3-1666/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2006
3-1666/3 3-1666/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/5/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/2/2006   Indiening Doc. K. 51-2305/1
16/3/2006   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 197, p. 52-53
12/4/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2305/3
20/4/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 203, p. 36-43 + nr. 204, p. 12-13
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-0/o1)
Integraal verslag nr. 204, p. 13-14
Hand. 3-159 Hand. 3-159 (PDF)
Doc. K. 51-2305/5
20/4/2006   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/4/2006   Overzending Doc. 3-1666/1 3-1666/1 (PDF)
21/4/2006   Verzending naar commissie: Justitie
4/5/2006   Inschrijving op agenda
11/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-163 Hand. 3-163 (PDF)
11/5/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-163 Hand. 3-163 (PDF)
11/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-164 Hand. 3-164 (PDF)
Doc. 3-1666/3 3-1666/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/4/2006   Verzending naar commissie
25/4/2006   Inschrijving op agenda
25/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
25/4/2006   Bespreking
25/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
25/4/2006   Aanneming zonder amendering
25/4/2006   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
25/4/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1666/2 3-1666/2 (PDF)
11/5/2006   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
7/7/2006   Bekendmaking (34135-34137)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/4/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/5/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 25/4/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2006 7/7/2006 , blz 34135-34137

Kruispuntbank van de wetgeving