S. 3-1005 Dossierfiche K. 51-1449

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 57/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsmiddel
asielzoeker
verblijfsrecht
politieke vluchteling
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1449/1 Wetsontwerp 19/11/2004
K. 51-1449/2 Amendementen 12/1/2005
K. 51-1449/3 Verslag namens de commissie 20/1/2005
K. 51-1449/4 Tekst verbeterd door de commissie 20/1/2005
K. 51-1449/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/1/2005
3-1005/1 3-1005/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/1/2005
3-1005/2 3-1005/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/2/2005
3-1005/3 3-1005/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/2/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
19/11/2004   Indiening Doc. K. 51-1449/1
20/1/2005   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-1449/3
27/1/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 115, p. 35-38
27/1/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-3/o0)
Integraal verslag nr. 115, p. 51
Doc. K. 51-1449/5
27/1/2005   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
28/1/2005   Overzending Doc. 3-1005/1 3-1005/1 (PDF)
28/1/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/2/2005   Inschrijving op agenda
17/2/2005   Algemene bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-2/o0) Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
Doc. 3-1005/3 3-1005/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/1/2005   Verzending naar commissie
1/2/2005   Inschrijving op agenda
1/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
1/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
1/2/2005   Aanneming zonder amendering
15/2/2005   Inschrijving op agenda
15/2/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-1005/2 3-1005/2 (PDF)
17/2/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
16/3/2005   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2005   Bekendmaking (21914-21915)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/1/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/2/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 1/2/2005, 15/2/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/3/2005 10/5/2005, blz 21914-21915