S. 3-1964 Dossierfiche K. 51-2820

Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een eenmalige bijzondere toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Regering G. Verhofstadt II  

gezinsuitkering
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
studietoelage
Vlaams Gewest
aanvullende uitkering
Franse Gemeenschap
regionaal parlement
Waals Gewest
Vlaamse Gemeenschap
regionale financiŽn

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1964/1 3-1964/1 (PDF) Ontwerp van bijzondere wet 4/12/2006
3-1964/2 3-1964/2 (PDF) Amendementen 7/12/2006
3-1964/3 3-1964/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/12/2006
3-1964/4 3-1964/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/12/2006
3-1964/5 3-1964/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/12/2006
K. 51-2820/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/12/2006
K. 51-2820/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/12/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2006   Indiening Doc. 3-1964/1 3-1964/1 (PDF)
4/12/2006   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1964/5 3-1964/5 (PDF)
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o16) Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
4/12/2006   Verzending naar commissie
7/12/2006   Inschrijving op agenda
7/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
7/12/2006   Bespreking
7/12/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o3)
7/12/2006   Aanneming na amendering
7/12/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1964/3 3-1964/3 (PDF)
7/12/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1964/4 3-1964/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/12/2006   Overzending Doc. K. 51-2820/1
19/12/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 725
20/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 254, p. 55-56
20/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o15)
Integraal verslag nr. 255, p. 26-27
Doc. K. 51-2820/2
20/12/2006   Aanneming zonder amendering
20/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2006   Bekendmaking (76355-76356)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/12/2006
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 7/12/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/12/2006 29/12/2006, blz 76355-76356