S. 3-1626 Dossierfiche K. 51-1724

Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de balie en de tuchtprocedure voor haar leden
Claude Marinower   Walter Muls   Tony Van Parys   Alfons Borginon  

rechtsmiddel
tuchtprocedure
beroepsdeontologie
advocaat
beroepsorde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1724/1 Wetsvoorstel 22/4/2005
K. 51-1724/2 Amendementen 13/2/2006
K. 51-1724/3 Verslag namens de commissie 9/3/2006
K. 51-1724/4 Tekst aangenomen door de commissie 9/3/2006
K. 51-1724/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/3/2006
3-1626/1 3-1626/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/3/2006
3-1626/2 3-1626/2 (PDF) Amendementen 19/4/2006
3-1626/3 3-1626/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/5/2006
3-1626/4 3-1626/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 9/5/2006
3-1626/5 3-1626/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 11/5/2006
K. 51-1724/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 16/5/2006
K. 51-1724/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/6/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
22/4/2005   Indiening Doc. K. 51-1724/1
4/5/2005   Inoverwegingneming
9/3/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-1724/3
16/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 197, p. 44-52
16/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o5)
Integraal verslag nr. 197, p. 61
Doc. K. 51-1724/5
16/3/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
17/3/2006   Overzending Doc. 3-1626/1 3-1626/1 (PDF)
17/3/2006   Verzending naar commissie: Justitie
4/5/2006   Inschrijving op agenda
11/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-163 Hand. 3-163 (PDF)
11/5/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-163 Hand. 3-163 (PDF)
11/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-164 Hand. 3-164 (PDF)
Doc. 3-1626/5 3-1626/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/3/2006   Verzending naar commissie
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Niet behandeld
28/3/2006   Inschrijving op agenda
28/3/2006   Niet behandeld
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
29/3/2006   Bespreking
29/3/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
29/3/2006   Aanneming na amendering
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Aanneming van het verbeterd wetsontwerp in tweede lezing
9/5/2006   Inschrijving op agenda
9/5/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-1626/3 3-1626/3 (PDF)
9/5/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1626/4 3-1626/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
11/5/2006   Overzending Doc. K. 51-1724/6
23/5/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 610
8/6/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 215, p. 44-46
8/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 216, p. 7-8
Doc. K. 51-1724/7
8/6/2006   Aanneming zonder amendering
8/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/2006   Bekendmaking (36166-36174)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/3/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 11/5/2006
Commissie: Justitie
Geamendeerd 29/3/2006, 9/5/2006
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/6/2006 20/7/2006 , blz 36166-36174

Kruispuntbank van de wetgeving