S. 3-1135 Dossierfiche K. 51-1284

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek
Regering G. Verhofstadt II  

computercriminaliteit
misdaad tegen de menselijkheid
auteursrecht
strafrecht
Europese Conventie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1284/1 Wetsontwerp 12/7/2004
K. 51-1284/2 Amendement 11/1/2005
K. 51-1284/3 Amendementen 27/1/2005
K. 51-1284/4 Amendementen 21/2/2005
K. 51-1284/5 Amendement 2/3/2005
K. 51-1284/6 Amendement 11/3/2005
K. 51-1284/7 Amendementen 16/3/2005
K. 51-1284/8 Verslag namens de commissie 15/4/2005
K. 51-1284/9 Tekst aangenomen door de commissie 15/4/2005
K. 51-1284/10 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 21/4/2005
K. 51-1284/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/4/2005
3-1135/1 3-1135/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 9/5/2005
3-1135/2 3-1135/2 (PDF) Amendementen 7/6/2005
3-1135/3 3-1135/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/6/2005
3-1135/4 3-1135/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 22/6/2005
3-1135/5 3-1135/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 30/6/2005
K. 51-1284/12 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 1/7/2005
K. 51-1284/13 Verslag namens de commissie 12/4/2006
K. 51-1284/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/4/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/7/2004   Indiening Doc. K. 51-1284/1
15/4/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1284/8
21/4/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 2-13 + p. 37-38
21/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-0/o21)
Integraal verslag nr. 131, p. 38
Doc. K. 51-1284/11
21/4/2005   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/5/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1135/1 3-1135/1 (PDF)
9/5/2005   Verzending naar commissie: Justitie
23/6/2005   Inschrijving op agenda
30/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-121 Hand. 3-121 (PDF)
30/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o10) Hand. 3-121 Hand. 3-121 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/5/2005   Verzending naar commissie
17/5/2005   Inschrijving op agenda
17/5/2005   Niet behandeld
24/5/2005   Inschrijving op agenda
24/5/2005   Niet behandeld
31/5/2005   Inschrijving op agenda
31/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Defraigne, Fauzaya Talhaoui
31/5/2005   Bespreking
7/6/2005   Inschrijving op agenda
7/6/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o4)
7/6/2005   Aanneming na amendering
15/6/2005   Inschrijving op agenda
15/6/2005   Uitgesteld
22/6/2005   Inschrijving op agenda
22/6/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1135/3 3-1135/3 (PDF)
22/6/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1135/4 3-1135/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
30/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1284/12
12/4/2006   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1284/13
20/4/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 203, p. 35-36
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o15)
Integraal verslag nr. 204, p. 12
Doc. K. 51-1284/14
20/4/2006   Aanneming zonder amendering
20/4/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
12/9/2006   Bekendmaking (46332-46333)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/4/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 30/6/2005
Commissie: Justitie
Geamendeerd 31/5/2005, 7/6/2005, 22/6/2005
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/4/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2005 15 9/5/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/5/2005 60 8/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2006 12/9/2006, blz 46332-46333