S. 3-1707 Dossierfiche K. 51-2646

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek, tot herstel in dit Wetboek van artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
Regering G. Verhofstadt II  

taalgebruik
beoordeling van het personeel
magistraat
Hoge Raad voor de Justitie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1707/1 3-1707/1 (PDF) Wetsontwerp 11/5/2006
3-1707/2 3-1707/2 (PDF) Amendementen 21/6/2006
3-1707/3 3-1707/3 (PDF) Amendementen 4/7/2006
3-1707/4 3-1707/4 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 5/7/2006
3-1707/5 3-1707/5 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2006
3-1707/6 3-1707/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 10/7/2006
K. 51-2646/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/7/2006
K. 51-2646/2 Amendementen 24/11/2006
K. 51-2646/3 Verslag namens de commissie 1/12/2006
K. 51-2646/4 Tekst verbeterd door de commissie 1/12/2006
K. 51-2646/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/12/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/5/2006   Indiening Doc. 3-1707/1 3-1707/1 (PDF)
11/5/2006   Verzending naar commissie: Justitie
5/7/2006   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. 3-1707/4 3-1707/4 (PDF)
6/7/2006   Inschrijving op agenda
13/7/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1707/3 3-1707/3 (PDF)
13/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-176 Hand. 3-176 (PDF)
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-14/o7) Hand. 3-177 Hand. 3-177 (PDF)
  Commissie: Justitie
11/5/2006   Verzending naar commissie
24/5/2006   Inschrijving op agenda
24/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
24/5/2006   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
6/6/2006   Inschrijving op agenda
6/6/2006   Hoorzitting met mevrouw C. Dekkers, procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen
6/6/2006   Hoorzitting met de heer J. Hubin, voorzitter van het college van de eerste voorzitters van de hoven van beroep en van de arbeidshoven
6/6/2006   Gedachtewisseling
7/6/2006   Inschrijving op agenda
7/6/2006   Hoorzitting met de heer I. Verougstraete, voorzitter bij het Hof van Cassatie
7/6/2006   Hoorzitting met de heer M. De Swaef, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
7/6/2006   Gedachtewisseling
7/6/2006   Hoorzitting met de heer P. Romijn, voorzitter van de Raad van de procureurs des Konings
7/6/2006   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie
7/6/2006   Gedachtewisseling
14/6/2006   Inschrijving op agenda
14/6/2006   Niet behandeld
21/6/2006   Inschrijving op agenda
21/6/2006   Bespreking
28/6/2006   Inschrijving op agenda
28/6/2006   Bespreking
4/7/2006   Inschrijving op agenda
4/7/2006   Bespreking
4/7/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-1/o0)
4/7/2006   Aanneming na amendering
10/7/2006   Inschrijving op agenda
10/7/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1707/5 3-1707/5 (PDF)
10/7/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1707/6 3-1707/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/7/2006   Overzending Doc. K. 51-2646/1
1/12/2006   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2646/3
7/12/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 248, p. 38-61
7/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-46/o2)
Integraal verslag nr. 249, p. 10
Doc. K. 51-2646/5
7/12/2006   Aanneming zonder amendering
7/12/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
16/1/2007   Bekendmaking (1678-1686)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/7/2006
Commissie: Justitie
Geamendeerd 24/5/2006, 6/6/2006, 7/6/2006, 21/6/2006, 28/6/2006, 4/7/2006, 10/7/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/12/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/12/2006 16/1/2007 , blz 1678-1686

Kruispuntbank van de wetgeving