S. 3-1075 Dossierfiche K. 51-1598

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen
Regering G. Verhofstadt II  

toegang tot de informatie
vertrouwelijkheid
nucleaire veiligheid
openbare veiligheid
geheime dienst
staatsveiligheid
eerbiediging van het privé-leven
nucleaire beveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1598/1 Wetsontwerp 7/2/2005
K. 51-1598/2 Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 22/2/2005
K. 51-1598/3 Verslag namens de commissies (Senaat en Kamer) 2/3/2005
K. 51-1598/4 Verslag namens de commissie 2/3/2005
K. 51-1598/5 Tekst verbeterd door de commissie 2/3/2005
K. 51-1598/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/3/2005
3-1075/1 3-1075/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 7/3/2005
3-1075/2 3-1075/2 (PDF) Verslag 7/3/2005
3-1075/3 3-1075/3 (PDF) Amendementen 8/3/2005
3-1075/4 3-1075/4 (PDF) Verslag namens de commissie 15/3/2005
3-1075/5 3-1075/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/3/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/2/2005   Indiening Doc. K. 51-1598/1
22/2/2005   Ontvangst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Doc. K. 51-1598/2
22/2/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Onderzoek met het oog op het uitbrengen van een advies.
1/3/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
2/3/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1598/4
3/3/2005   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 119, p. 23-30
3/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 2-36
3/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-14/o30)
Integraal verslag nr. 120, p. 58
Hand. 3-99 Hand. 3-99 (PDF)
Doc. K. 51-1598/6
3/3/2005   Aanneming zonder amendering
17/2/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/22 3-82/22 (PDF)
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
22/2/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
Onderzoek met het oog op het uitbrengen van een advies
22/2/2005   Inschrijving op agenda
22/2/2005   Onderzoek met het oog op het uitbrengen van een advies Doc. 3-1075/2 3-1075/2 (PDF)
22/2/2005   Einde behandeling
1/3/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
1/3/2005   Inschrijving op agenda
1/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
1/3/2005   Bespreking
1/3/2005   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
4/3/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/3/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1075/1 3-1075/1 (PDF)
7/3/2005   Verzending naar commissie: Justitie
10/3/2005   Inschrijving op agenda
17/3/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
17/3/2005   Algemene bespreking Hand. 3-102 Hand. 3-102 (PDF)
17/3/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-102 Hand. 3-102 (PDF)
17/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-8/o13) Hand. 3-102 Hand. 3-102 (PDF)
Doc. 3-1075/5 3-1075/5 (PDF)
17/3/2005   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Justitie
7/3/2005   Verzending naar commissie
8/3/2005   Inschrijving op agenda
8/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
8/3/2005   Bespreking
8/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
8/3/2005   Aanneming zonder amendering
15/3/2005   Inschrijving op agenda
15/3/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1075/4 3-1075/4 (PDF)
24/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/5/2005   Bekrachtiging en afkondiging
27/5/2005   Bekendmaking (24993-24996)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/3/2005
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 1/3/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/3/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/3/2005, 15/3/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/3/2005 5 9/3/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 8/3/2005 20 12/4/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2005 27/5/2005 , blz 24993-24996

Kruispuntbank van de wetgeving