S. 3-2122 Dossierfiche K. 51-2874

Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de woninghuur
Regering G. Verhofstadt II  

huurovereenkomst
verbintenisrecht
burgerlijk wetboek
studentenhuis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2874/1 Wetsontwerp 29/1/2007
K. 51-2874/2 Amendement 28/2/2007
K. 51-2874/3 Tekst aangenomen door de commissie 5/3/2007
K. 51-2874/4 Verslag namens de commissie 6/3/2007
K. 51-2874/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/3/2007
3-2122/1 3-2122/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/3/2007
3-2122/2 3-2122/2 (PDF) Amendementen 28/3/2007
3-2122/3 3-2122/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/4/2007
3-2122/4 3-2122/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 10/4/2007
3-2122/5 3-2122/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
29/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2874/1
8/2/2007   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 264, p. 46-47
5/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 781
Doc. K. 51-2873/20
15/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 271, p. 31-69
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-21/o21)
Integraal verslag nr. 272, p. 63-64
Doc. K. 51-2874/5
15/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
16/3/2007   Overzending Doc. 3-2122/1 3-2122/1 (PDF)
16/3/2007   Verzending naar commissie: Justitie
3/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2122/2 3-2122/2 (PDF)
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-7/o12) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2122/5 3-2122/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
16/3/2007   Verzending naar commissie
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
21/3/2007   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-4/o0)
28/3/2007   Aanneming zonder amendering
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-2122/3 3-2122/3 (PDF)
10/4/2007   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-2122/4 3-2122/4 (PDF)
12/4/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
5/6/2007   Bekendmaking (30223)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/3/2007, 28/3/2007, 10/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/4/2007 5/6/2007, blz 30223