S. 3-2095 Dossierfiche K. 51-2811

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsvordering
vonnis
advocaat
judiciŽle hervorming
magistraat
burgerlijke rechtsvordering
gerechtszitting
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2811/1 Wetsontwerp 14/12/2006
K. 51-2811/2 Amendementen 31/1/2007
K. 51-2811/3 Amendementen 7/2/2007
K. 51-2811/4 Amendementen 13/2/2007
K. 51-2811/5 Verslag namens de commissie 21/2/2007
K. 51-2811/6 Tekst aangenomen door de commissie 21/2/2007
K. 51-2811/7 Tekst aangenomen door de commissie 21/2/2007
K. 51-2811/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/3/2007
3-2095/1 3-2095/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 2/3/2007
3-2095/2 3-2095/2 (PDF) Amendementen 20/3/2007
3-2095/3 3-2095/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/4/2007
3-2095/4 3-2095/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 10/4/2007
3-2095/5 3-2095/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/12/2006   Indiening Doc. K. 51-2811/1
21/2/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en gesplitst) Doc. K. 51-2811/5
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 268, p. 1-34
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+88/-26/o17)
Integraal verslag nr. 268, p. 70
Doc. K. 51-2811/8
1/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
18/1/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/41 3-82/41 (PDF)
18/1/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/41 3-82/41 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
2/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2095/1 3-2095/1 (PDF)
2/3/2007   Verzending naar commissie: Justitie
3/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2095/2 3-2095/2 (PDF)
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-7/o11) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2095/5 3-2095/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
2/3/2007   Verzending naar commissie
13/3/2007   Inschrijving op agenda
13/3/2007   Niet behandeld
14/3/2007   Inschrijving op agenda
14/3/2007   Niet behandeld
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
20/3/2007   Bespreking
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Bespreking
21/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o1)
21/3/2007   Aanneming zonder amendering
verbeterd
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-2095/3 3-2095/3 (PDF)
10/4/2007   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-2095/4 3-2095/4 (PDF)
3/4/2007   Opschorting termijn
convocatie POC
11/4/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
30+7
Doc. 3-82/47 3-82/47 (PDF)
12/4/2007   Hervatting termijn
12/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
12/6/2007   Bekendmaking (31626-31631)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 20/3/2007, 21/3/2007, 10/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 3/3/2007 30 11/4/2007
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/3/2007 5 7/3/2007
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 3/3/2007 2
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
30+7
Onderzoekstermijn (S1) 3/3/2007 9 20/4/2007
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 3/3/2007 2 13/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/4/2007 12/6/2007 , blz 31626-31631

Kruispuntbank van de wetgeving