S. 3-2011 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om het veralgemeend gebruik van een ICE-nummer (In Case of Emergency) in het GSM-geheugen te bevorderen
Flor Koninckx    Ludwig Vandenhove   

eerste hulp
mobiele telefoon
motie van het Parlement
terrorisme
beveiliging en bewaking
openbare veiligheid
verkeersveiligheid
criminaliteit
ongeval bij het vervoer
ramp door menselijk toedoen
natuurramp
ziekentransport
brandbestrijding
mobiele communicatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2011/1 3-2011/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/12/2006
3-2011/2 3-2011/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/12/2006   Indiening Doc. 3-2011/1 3-2011/1 (PDF)
18/1/2007   Inoverwegingneming
18/1/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/1/2007   Verzending naar commissie
13/3/2007   Inschrijving op agenda
13/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
13/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
13/3/2007   Aanneming zonder amendering
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 3-2011/2 3-2011/2 (PDF)
22/3/2007   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/3/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/3/2007, 20/3/2007

Kruispuntbank van de wetgeving