S. 3-1076 Dossierfiche K. 51-1599

Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen
Regering G. Verhofstadt II  

toegang tot de informatie
vertrouwelijkheid
openbare veiligheid
nucleaire veiligheid
geheime dienst
staatsveiligheid
eerbiediging van het privé-leven
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
rechtsmiddel
Gegevensbeschermingsautoriteit
nucleaire beveiliging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1599/1 Wetsontwerp 7/2/2005
K. 51-1599/2 Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 22/2/2005
K. 51-1599/3 Amendement 23/2/2005
K. 51-1599/4 Advies van de commissies (Senaat + Kamer) 2/3/2005
K. 51-1599/5 Verslag namens de commissie 2/3/2005
K. 51-1599/6 Tekst verbeterd door de commissie 2/3/2005
K. 51-1599/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/3/2005
3-1076/1 3-1076/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/3/2005
3-1076/2 3-1076/2 (PDF) Verslag 7/3/2005
3-1076/3 3-1076/3 (PDF) Amendementen 8/3/2005
3-1076/4 3-1076/4 (PDF) Verslag namens de commissie 15/3/2005
3-1076/5 3-1076/5 (PDF) Amendementen 17/3/2005
3-1076/6 3-1076/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/3/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
7/2/2005   Indiening Doc. K. 51-1599/1
17/2/2005   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 117, p. 40-41
22/2/2005   Ontvangst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Doc. K. 51-1599/2
22/2/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Onderzoek met het oog op het uitbrengen van een advies.
1/3/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
2/3/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1598/4
3/3/2005   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 119, p. 23-30
3/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 2-36
3/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-13/o30)
Integraal verslag nr. 120, p. 58-59
Hand. 3-99 Hand. 3-99 (PDF)
Doc. K. 51-1599/7
  Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
22/2/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
Bespreking.
22/2/2005   Inschrijving op agenda
22/2/2005   Onderzoek met het oog op het uitbrengen van een advies Doc. 3-1076/2 3-1076/2 (PDF)
22/2/2005   Einde behandeling
1/3/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
1/3/2005   Inschrijving op agenda
1/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
1/3/2005   Bespreking
1/3/2005   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
7/3/2005   Overzending Doc. 3-1076/1 3-1076/1 (PDF)
7/3/2005   Verzending naar commissie: Justitie
10/3/2005   Inschrijving op agenda
17/3/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
17/3/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1076/5 3-1076/5 (PDF)
17/3/2005   Algemene bespreking Hand. 3-102 Hand. 3-102 (PDF)
17/3/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-102 Hand. 3-102 (PDF)
17/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-8/o13) Hand. 3-102 Hand. 3-102 (PDF)
Doc. 3-1076/6 3-1076/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/3/2005   Verzending naar commissie
8/3/2005   Inschrijving op agenda
8/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
8/3/2005   Bespreking
8/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
8/3/2005   Aanneming zonder amendering
15/3/2005   Inschrijving op agenda
15/3/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1076/4 3-1076/4 (PDF)
17/3/2005   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
3/5/2005   Bekrachtiging en afkondiging
27/5/2005   Bekendmaking (24989-24993)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/3/2005
Commissie: Begeleidingscommissie Vast Comité I
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 1/3/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/3/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/3/2005, 15/3/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2005 27/5/2005 , blz 24989-24993

Kruispuntbank van de wetgeving