S. 3-2096 Dossierfiche K. 51-2950

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 340, ß 3, van het Gerechtelijk Wetboek
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsvordering
vonnis
judiciŽle hervorming
burgerlijke rechtsvordering
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2950/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/3/2007
3-2096/1 3-2096/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/3/2007
3-2096/2 3-2096/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/4/2007
3-2096/3 3-2096/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 10/4/2007
3-2096/4 3-2096/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/2/2007   Splitsing Doc. K. 51-2811/5
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 268, p. 1-34
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-21/o1)
Integraal verslag nr. 268, p. 70-71
Doc. K. 51-2950/1
1/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/3/2007   Overzending Doc. 3-2096/1 3-2096/1 (PDF)
2/3/2007   Verzending naar commissie: Justitie
3/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-1/o17) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2096/4 3-2096/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
2/3/2007   Verzending naar commissie
13/3/2007   Inschrijving op agenda
13/3/2007   Niet behandeld
14/3/2007   Inschrijving op agenda
14/3/2007   Niet behandeld
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
20/3/2007   Bespreking
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Bespreking
21/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
21/3/2007   Aanneming zonder amendering
verbeterde tekst
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-2096/2 3-2096/2 (PDF)
10/4/2007   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-2096/3 3-2096/3 (PDF)
12/4/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
9/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
12/6/2007   Bekendmaking (31631-31632)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 20/3/2007, 21/3/2007, 10/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/5/2007 12/6/2007 , blz 31631-31632

Kruispuntbank van de wetgeving