S. 3-1953 Dossierfiche K. 51-2998

Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen
Fauzaya Talhaoui    Bart Martens    Jean Cornil    Francis Delpérée    Ludwig Vandenhove    Luc Willems   

collectief verhaal
administratieve rechtspraak
recht om voor het gerecht te treden
algemeen belang
vereniging
rechtsingang
aansprakelijkheidsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1953/1 3-1953/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/12/2006
3-1953/2 3-1953/2 (PDF) Amendementen 13/2/2007
3-1953/3 3-1953/3 (PDF) Amendementen 13/2/2007
3-1953/4 3-1953/4 (PDF) Amendementen 13/2/2007
3-1953/5 3-1953/5 (PDF) Verslag namens de commissie 13/3/2007
3-1953/6 3-1953/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/3/2007
3-1953/7 3-1953/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 15/3/2007
K. 51-2998/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/2006   Indiening Doc. 3-1953/1 3-1953/1 (PDF)
11/1/2007   Inoverwegingneming
11/1/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/3/2007   Inschrijving op agenda
15/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-207 Hand. 3-207 (PDF)
15/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-207 Hand. 3-207 (PDF)
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-13/o7) Hand. 3-208 Hand. 3-208 (PDF)
Doc. 3-1953/7 3-1953/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/1/2007   Verzending naar commissie
30/1/2007   Inschrijving op agenda
30/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
30/1/2007   Bespreking
13/2/2007   Inschrijving op agenda
13/2/2007   Bespreking
27/2/2007   Inschrijving op agenda
27/2/2007   Bespreking
6/3/2007   Inschrijving op agenda
6/3/2007   Bespreking
6/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-2/o1)
6/3/2007   Aanneming na amendering
13/3/2007   Inschrijving op agenda
13/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
Doc. 3-1953/5 3-1953/5 (PDF)
13/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1953/6 3-1953/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/3/2007   Overzending Doc. K. 51-2998/1
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
3/4/2009   Ontheffing uit caduciteit
zie 52-1939
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Ontheven uit caduciteit  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/3/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 30/1/2007, 13/2/2007, 27/2/2007, 6/3/2007, 13/3/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving