S. 3-2121 Dossierfiche K. 51-2873

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV)
Regering G. Verhofstadt II  

programmawet
administratieve formaliteit
hypotheek
notaris
Rijksregister van de natuurlijke personen
burgerlijke stand
openbare gezondheidszorg
horecabedrijf
geldboete
gemeenschapswacht
politie
buitenlandse staatsburger
beroepssport
openbare veiligheid
geweld
evacuatie van de bevolking
arrestatie
gevangenisstraf
administratieve sanctie
personeelsbenoeming
gemeentepolitie
assistentschap
fonds voor bestaanszekerheid
Fonds voor Arbeidsongevallen
arbeidsongeval
boekhouding
bemiddelaar
taalgebruik
intellectueel
dienstverrichting
rechtsmiddel
vrij beroep
oprichting van een onderneming
huisvesting
beslag op bezittingen
beveiliging en bewaking
overbrenging van gedetineerden
aandeel
financieel instrument
obligatie
effecten
bekendmaking
verbetering van woningen
huurovereenkomst
burgerlijk wetboek
garantie
verhuur van onroerend goed
verblijfplaats
studentenhuis
BTW
belastingplichtige
aansprakelijkheid
steun aan ondernemingen
investeringshulp
belasting der niet-verblijfhouders
vennootschapsbelasting
boekhoudkundige reserve
belastingontheffing
belasting op de meerwaarde
investering
binnenvaart
gedelegeerde wetgeving
terrorisme
accijns
registratierecht
fiscaal recht
overdrachtsbelasting
inkomstenbelasting
commercialisering
wetenschappelijke ontdekking
braindrain
onderzoeker
wetenschappelijk onderzoek
fiscale stimulans
onderzoek en ontwikkeling
kerncentrale
stillegging van een centrale
lening
eerste hulp
transmissienet
telecommunicatie
telefoon
delegatie van bevoegdheid
veiligheidsnorm
bescherming van de consument
veiligheid van het product
bank
bankdeposito
OCMW
sociale integratie
sociale participatie
armoede
milieudelict
nationale uitvoeringsmaatregel
verjaring van de vordering
voorkoming van verontreiniging
aansprakelijkheid voor milieuschade
vervuiler-betaalt-principe
vervoer van gevaarlijke stoffen
sociale bijdrage
farmaceutische industrie
apotheker
niet in loondienst verkregen inkomen
kernenergie
alternatieve geschillenbeslechting
invasieve soort

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2873/1 Wetsontwerp 29/1/2007
K. 51-2873/2 Amendementen ingediend in de commissie 7/2/2007
K. 51-2873/3 Addendum 8/2/2007
K. 51-2873/4 Amendementen 13/2/2007
K. 51-2873/5 Amendement 13/2/2007
K. 51-2873/6 Amendementen ingediend in de commissie 13/2/2007
K. 51-2873/7 Amendementen ingediend in de commissie 14/2/2007
K. 51-2873/8 Amendementen ingediend in de commissie 14/2/2007
K. 51-2873/9 Addendum 15/2/2007
K. 51-2873/10 Verslag namens de commissie 21/2/2007
K. 51-2873/11 Verslag namens de commissie 21/2/2007
K. 51-2873/12 Verslag namens de commissie 22/2/2007
K. 51-2873/13 Verslag namens de commissie 26/2/2007
K. 51-2873/14 Amendementen ingediend in de commissie 27/2/2007
K. 51-2873/15 Verslag namens de commissie 27/2/2007
K. 51-2873/17 Advies van de Raad van State 27/2/2007
K. 51-2873/16 Amendement ingediend in de commissie 28/2/2007
K. 51-2873/18 Verslag namens de commissie 2/3/2007
K. 51-2873/19 Verslag namens de commissie 2/3/2007
K. 51-2873/20 Verslag namens de commissie 2/3/2007
K. 51-2873/21 Aanvullend verslag namens de commissie 2/3/2007
K. 51-2873/22 Tekst aangenomen door de commissies 2/3/2007
K. 51-2873/23 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/3/2007
K. 51-2873/24 Aanvullend verslag namens de commissie 14/3/2007
K. 51-2873/25 Tekst aangenomen door de commissies 14/3/2007
K. 51-2873/26 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/3/2007
K. 51-2873/27 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/3/2007
3-2121/1 3-2121/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/3/2007
3-2121/6 3-2121/6 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2007
3-2121/2 3-2121/2 (PDF) Amendementen 28/3/2007
3-2121/3 3-2121/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
3-2121/5 3-2121/5 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
3-2121/4 3-2121/4 (PDF) Verslag namens de commissie 10/4/2007
3-2121/7 3-2121/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
29/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2873/1
16/2/2007   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 268 Bijlage, p. 12
1/3/2007   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2873/17
2/3/2007   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-2873/22
8/3/2007   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 269, p. 48-53
14/3/2007   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-2873/25
15/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 271, p. 31-39 + nr. 272, p. 62-63
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-8/o33)
Integraal verslag nr. 272, p. 63
Hand. 3-208 Hand. 3-208 (PDF)
15/3/2007   Aanneming na amendering door commissie Doc. K. 51-2873/27
8/2/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/43 3-82/43 (PDF)
8/2/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/43 3-82/43 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
16/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2121/1 3-2121/1 (PDF)
20/3/2007   Verzending naar commissie: Justitie
20/3/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/3/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-19/o0) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2121/7 3-2121/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/3/2007   Verzending naar commissie
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems, Olga Zrihen
21/3/2007   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
28/3/2007   Aanneming zonder amendering
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-2121/4 3-2121/4 (PDF)
20/3/2007   Verzending naar commissie
22/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
22/3/2007   Bespreking
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
22/3/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2121/6 3-2121/6 (PDF)
20/3/2007   Verzending naar commissie
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
21/3/2007   Bespreking
21/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
21/3/2007   Aanneming zonder amendering
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-2121/3 3-2121/3 (PDF)
20/3/2007   Verzending naar commissie
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
21/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
28/3/2007   Aanneming zonder amendering
28/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2121/5 3-2121/5 (PDF)
12/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
8/5/2007   Bekendmaking (25103-25151)
8/10/2007   Erratum (52536)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/3/2007, 27/3/2007, 28/3/2007, 10/4/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/3/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/3/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/3/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/3/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/3/2007 5 21/3/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/3/2007 25 24/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2007 8/5/2007 , blz 25103-25151
Errata
Op 8/10/2007 , blz 52536

Kruispuntbank van de wetgeving