S. 3-1686 Dossierfiche K. 51-2891

Wetsontwerp betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat
Fauzaya Talhaoui    Flor Koninckx   

gerechtskosten
niet in loondienst verkregen inkomen
rechtsvordering
toegang tot de rechtspleging
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1686/1 3-1686/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/5/2006
3-1686/2 3-1686/2 (PDF) Amendementen 17/5/2006
3-1686/3 3-1686/3 (PDF) Advies van de Raad van State 11/10/2006
3-1686/4 3-1686/4 (PDF) Amendementen 12/12/2006
3-1686/5 3-1686/5 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2007
3-1686/6 3-1686/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/1/2007
3-1686/7 3-1686/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 1/2/2007
3-1686/8 3-1686/8 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 1/2/2007
3-1686/9 3-1686/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 1/2/2007
3-1686/10 3-1686/10 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 1/2/2007
K. 51-2891/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/2/2007
K. 51-2891/2 Verslag namens de commissie 23/3/2007
K. 51-2891/3 Tekst aangenomen door de commissie 23/3/2007
K. 51-2891/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/3/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/5/2006   Indiening Doc. 3-1686/1 3-1686/1 (PDF)
11/5/2006   Inoverwegingneming
11/5/2006   Verzending naar commissie: Justitie
18/5/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
11/10/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-1686/3 3-1686/3 (PDF)
25/1/2007   Inschrijving op agenda
1/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-202 Hand. 3-202 (PDF)
1/2/2007   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1686/7 3-1686/7 (PDF)
1/2/2007   Terugzending naar commissie: Justitie
1/2/2007   Inschrijving op agenda
1/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-202 Hand. 3-202 (PDF)
1/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-202 Hand. 3-202 (PDF)
1/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-202 Hand. 3-202 (PDF)
Doc. 3-1686/10 3-1686/10 (PDF)
  Commissie: Justitie
11/5/2006   Verzending naar commissie
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
17/5/2006   Commissie wenst extern advies: Raad van State
6/12/2006   Inschrijving op agenda
6/12/2006   Niet behandeld
6/12/2006   Inschrijving op agenda
6/12/2006   Niet behandeld
12/12/2006   Inschrijving op agenda
12/12/2006   Bespreking
12/12/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
12/12/2006   Aanneming na amendering
30/1/2007   Inschrijving op agenda
30/1/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1686/5 3-1686/5 (PDF)
30/1/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1686/6 3-1686/6 (PDF)
1/2/2007   Terugzending naar commissie Doc. 3-1686/9 3-1686/9 (PDF)
1/2/2007   Inschrijving op agenda
1/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
1/2/2007   Bespreking
1/2/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
1/2/2007   Aanneming na amendering
1/2/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1686/9 3-1686/9 (PDF)
1/2/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1686/8 3-1686/8 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/2/2007   Overzending Doc. K. 51-2891/1
23/3/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2891/2
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 275, p. 58-61
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 276, p. 84-85
Doc. K. 51-2891/4
29/3/2007   Aanneming zonder amendering
29/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/5/2007   Bekendmaking (29541-29543)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 1/2/2007
Commissie: Justitie
Geamendeerd 17/5/2006, 12/12/2006, 30/1/2007
Commissie: Justitie
Geamendeerd 1/2/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 2/2/2007 60 23/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 31/5/2007, blz 29541-29543