S. 3-1266 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering
Philippe Mahoux   

internationaal humanitair recht
openbaar ministerie
misdaad tegen de menselijkheid
strafprocedure
gerechtelijke vervolging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1266/1 3-1266/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/6/2005
3-1266/2 3-1266/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/6/2005   Indiening Doc. 3-1266/1 3-1266/1 (PDF)
7/7/2005   Inoverwegingneming
7/7/2005   Verzending naar commissie: Justitie
4/5/2006   Inschrijving op agenda
11/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-163 Hand. 3-163 (PDF)
  Commissie: Justitie
7/7/2005   Verzending naar commissie
25/4/2006   Inschrijving op agenda
25/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
25/4/2006   Bespreking
25/4/2006   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsontwerp nr. 3-1666/1
25/4/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1266/2 3-1266/2 (PDF)
11/5/2006   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 11/5/2006
Commissie: Justitie
Vervallen 25/4/2006

Kruispuntbank van de wetgeving