S. 3-1522 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel om het gebruik van bewakingscamera's te regelen
Fauzaya Talhaoui   

strafsanctie
eerbiediging van het privé-leven
beveiliging en bewaking
videobewaking
misdaadbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1522/1 3-1522/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/1/2006
3-1522/2 3-1522/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/1/2006   Indiening Doc. 3-1522/1 3-1522/1 (PDF)
26/1/2006   Inoverwegingneming
26/1/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/11/2006   Inschrijving op agenda
7/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-192 Hand. 3-192 (PDF)
7/12/2006   Verval door aanneming van een ander dossier
Zie nr. 3-1734
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
26/1/2006   Verzending naar commissie
6/6/2006   Inschrijving op agenda
6/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
6/6/2006   Bespreking
17/10/2006   Inschrijving op agenda
17/10/2006   Hoorzitting met de Commissie voor de bescherming van de privé levenssfeer
17/10/2006   Bespreking
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Bespreking
14/11/2006   Inschrijving op agenda
14/11/2006   Bespreking
21/11/2006   Inschrijving op agenda
21/11/2006   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 3-1734/1
28/11/2006   Inschrijving op agenda
28/11/2006   Lezing van de aangenomen tekst van nr. 3-1734
5/12/2006   Inschrijving op agenda
5/12/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 3-1522/2 3-1522/2 (PDF)
7/12/2006   Vervalt
7/12/2006   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 7/12/2006
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 6/6/2006, 17/10/2006, 24/10/2006, 14/11/2006, 5/12/2006