S. 3-854 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte
Christine Defraigne    Nathalie de T' Serclaes   

burgerlijke rechtsvordering
onteigening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-854/1 3-854/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/10/2004
3-854/2 3-854/2 (PDF) Amendementen 25/1/2006
3-854/3 3-854/3 (PDF) Amendementen 27/3/2006
3-854/4 3-854/4 (PDF) Amendementen 19/4/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/10/2004   Indiening Doc. 3-854/1 3-854/1 (PDF)
15/10/2004   Inoverwegingneming
15/10/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
15/10/2004   Verzending naar commissie
30/11/2004   Inschrijving op agenda
30/11/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
30/11/2004   Bespreking
15/2/2005   Inschrijving op agenda
15/2/2005   Bespreking
22/3/2005   Inschrijving op agenda
22/3/2005   Regeling der werkzaamheden
23/3/2005   Inschrijving op agenda
23/3/2005   Niet behandeld
12/4/2005   Inschrijving op agenda
12/4/2005   Bespreking
31/5/2005   Inschrijving op agenda
31/5/2005   Regeling der werkzaamheden
26/10/2005   Inschrijving op agenda
26/10/2005   Bespreking
11/1/2006   Inschrijving op agenda
11/1/2006   Bespreking
25/1/2006   Inschrijving op agenda
25/1/2006   Niet behandeld
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Niet behandeld
28/3/2006   Inschrijving op agenda
28/3/2006   Niet behandeld
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Niet behandeld
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 30/11/2004, 15/2/2005, 22/3/2005, 12/4/2005, 31/5/2005, 26/10/2005, 11/1/2006, 19/4/2006

Kruispuntbank van de wetgeving