S. 3-1495 Dossierfiche K. 51-2613

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
Berni Collas    Anne-Marie Lizin    Christine Defraigne    Philippe Mahoux    Paul Wille    Myriam Vanlerberghe    Sabine de Bethune    Jean-François Istasse    Francis Delpérée   

wetgeving
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap
wetspublicatie
Staatscourant
besluit
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1495/1 3-1495/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/12/2005
3-1495/2 3-1495/2 (PDF) Amendementen 16/1/2006
3-1495/3 3-1495/3 (PDF) Advies van de Raad van State 15/3/2006
3-1495/4 3-1495/4 (PDF) Amendementen 22/6/2006
3-1495/5 3-1495/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/6/2006
3-1495/6 3-1495/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/6/2006
3-1495/7 3-1495/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 6/7/2006
K. 51-2613/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/7/2006
K. 51-2613/2 Advies van de Raad van State 18/12/2006
K. 51-2613/3 Amendement 2/2/2007
K. 51-2613/4 Verslag namens de commissie 21/2/2007
K. 51-2613/5 Tekst aangenomen door de commissie 21/2/2007
K. 51-2613/6 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 1/3/2007
3-1495/8 3-1495/8 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 2/3/2007
3-1495/9 3-1495/9 (PDF) Verslag namens de commissie 8/3/2007
3-1495/10 3-1495/10 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 15/3/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/12/2005   Indiening Doc. 3-1495/1 3-1495/1 (PDF)
22/12/2005   Inoverwegingneming
22/12/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/1/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
15/3/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-1495/3 3-1495/3 (PDF)
29/6/2006   Inschrijving op agenda
6/7/2006   Algemene bespreking Hand. 3-174 Hand. 3-174 (PDF)
6/7/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-174 Hand. 3-174 (PDF)
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 3-175 Hand. 3-175 (PDF)
Doc. 3-1495/7 3-1495/7 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/12/2005   Verzending naar commissie
18/5/2006   Inschrijving op agenda
18/5/2006   Inleidende uiteenzetting
hoofdindiener
18/5/2006   Regeling der werkzaamheden
22/6/2006   Inschrijving op agenda
22/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
22/6/2006   Bespreking
22/6/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
22/6/2006   Aanneming na amendering
22/6/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1495/5 3-1495/5 (PDF)
22/6/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1495/6 3-1495/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/7/2006   Overzending Doc. K. 51-2613/1
13/11/2006   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 250 Bijlage, p. 8
19/12/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2613/2
21/2/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2612/4
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 268, p. 48-50
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 268, p. 73-74
Hand. 3-205 Hand. 3-205 (PDF)
Doc. K. 51-2613/6
1/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
2/3/2007   Overzending Doc. 3-1495/8 3-1495/8 (PDF)
2/3/2007   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/3/2007   Inschrijving op agenda
15/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-207 Hand. 3-207 (PDF)
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0)
De Senaat stemt in met de tekst zoals die door de Kamer werd geamendeerd.
Hand. 3-208 Hand. 3-208 (PDF)
Doc. 3-1495/10 3-1495/10 (PDF)
2/3/2007   Verzending naar commissie
8/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
8/3/2007   Bespreking
8/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
8/3/2007   Aanneming zonder amendering
8/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1495/9 3-1495/9 (PDF)
15/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
13/6/2007   Bekendmaking (31890-31891)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 6/7/2006
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 18/5/2006, 22/6/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/3/2007
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/3/2007
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 7/7/2006 60 11/12/2006
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 3/3/2007 15 19/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 13/6/2007, blz 31890-31891