S. 3-1864 Dossierfiche K. 51-3088

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het ministerie van Landsverdediging
Fauzaya Talhaoui    Bart Martens   

duurzame ontwikkeling
overheidsadministratie
impactonderzoek
wetsontwerp
besluit
beleidsvorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1864/1 3-1864/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/10/2006
3-1864/2 3-1864/2 (PDF) Amendementen 21/3/2007
3-1864/3 3-1864/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
3-1864/4 3-1864/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/3/2007
3-1864/5 3-1864/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 19/4/2007
K. 51-3088/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/4/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2006   Indiening Doc. 3-1864/1 3-1864/1 (PDF)
26/10/2006   Inoverwegingneming
26/10/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o11) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-1864/5 3-1864/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
26/10/2006   Verzending naar commissie
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
29/11/2006   Bespreking
7/3/2007   Inschrijving op agenda
7/3/2007   Interne adviesaanvraag
De commissie wenst dat het advies van de dienst Wetsevaluatie wordt ingewonnen
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
28/3/2007   Aanneming na amendering
28/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1864/3 3-1864/3 (PDF)
28/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1864/4 3-1864/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/4/2007   Overzending Doc. K. 51-3088/1
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 29/11/2006, 21/3/2007, 28/3/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 20/4/2007 60 18/6/2007

Kruispuntbank van de wetgeving